Travkuskar

Travkuskar

En travkusk eller körsven är en person som sitter bakom hästen i sulkyn och styr i ett travlopp. I Sverige kan man bli travkusk på flera olika nivåer och ta ut licenser mellan bokstäverna A och G. De mer kända travkuskarna i Sverige, som tränar och tävlar med andra människors hästar som yrke, har oftast en A-licens, eller så kallad proffslicens.

Licenserna i Sverige 

Man behöver inte nödvändigtvis ha en proffslicens för att vara aktiv inom den svenska travsporten. Nedan presenteras samtliga licenser, som går att ta här. De flesta A-licensinnehavare har tidigare haft en licens på någon annan nivå, vanligen någon eller några av lärlingslicenserna.

 • A-licens: för dem som har träning och körning som sitt huvudsakliga yrke. Innehas av cirka 400 personer i Sverige.
 • B-licens: för dem som tränar eller kör på amatörnivå. B1-licens innebär att du får träna och köra hästar som du eller en nära anhörig äger. B3-licens ger dig rätt att träna hästar som du eller en nära anhörig äger, men du får inte starta i lopp. B-licens innehas av cirka 3300 personer.
 • C-licens: för förstelärlingar – har under föregående år kört 151-300 lopp. Innehas av cirka 20 personer.
 • D-licens: för amatörkuskar utan rättigheter att träna hästar. Innehas av cirka 300 personer.
 • E-licens: för lärlingar – har under föregående år kört upp till 150 lopp. Innehas av cirka 350 personer.
 • F-licens: för ungdomar. Innehas av cirka 130 personer.
 • G-licens: för elitlärlingar – har under föregående år kört minst 301 lopp. Innehas av cirka 5 personer.
 • Monté-licens: tillägg för samtliga licenser för den som vill starta i montélopp. Innehas av cirka 380 personer.
 • Ponnylicens: för barn och ungdomar mellan 8 och 25 år. Innehas av cirka 700 personer.

Förutom travkuskarna finns de minst synliga, men kanske de allra viktigaste personerna i travsportens topp – hästskötarna. De sköter den dagliga kontakten med hästarna och ser till att de mår bra och har vad de behöver. Totalt jobbar cirka 1000 hästskötare hos Sveriges proffstränare.

Svenska utrustningsregler 

Det finns en hel del regler att förhålla sig till när man startar som travkusk i svenska travlopp. Många av reglerna finns där för att säkerställa hästars och kuskars säkerhet, medan andra handlar om att sporten ska vara så rättvis och publikvänlig som möjligt. I djurskyddssyfte har även de nordiska länderna gått ihop i en gemensam djurskyddskommitté där man sammanställt en lista på utrustning som är tillåten i de nordiska länderna.

För travkuskar som kör tävlingar gäller bland annat följande:

 • Tävlingsdräkt ska användas, inklusive lämpliga skor – vita byxor samt jacka och hjälm i de färger som travkusken/hästägaren har registrerade hos Svensk Travsport.
 • Vid all körning på tävlingsbanan, från och med en timme innan första loppet startar, ska nummerbricka användas.
 • Vid all körning eller ridning som sker omkring tävlings- och träningsbanor samt stall ska en godkänd hjälm med fastspänt hakband bäras.
 • Sedan januari 2012 ska säkerhetsväst bäras när man kör eller rider på tävlingsbanan.
 • Körspöet ska, inklusive snärt, vara inom dimensionerna 90 och 125 centimeter långt.

Regler för äldre travkuskar

Förr fanns en övre åldersgräns för travkuskar, men hösten 2012 satte EU-domstolen stopp för Tysklands travförbunds övre åldersgräns. Detta gjorde att resten av Europas travförbund också måste ändra sina regelverk.

Lösningen från Svensk Travsport blev att från och med det år man fyller 71 år måste man genomgå en läkarundersökning varje år för att få behålla sin licens. Det nya regelverket började gälla 2013. Ett antal förtroendeläkare har tillåtelse att genomföra undersökningen, vilken innefattar en allmän läkarundersökning samt ett speciellt reaktionstest.

Att arbeta som travtränare

Som professionell travtränare arbetar man med att träna upp hästar inför travlopp. De flesta av de kuskar som har en A-licens arbetar med både träning och tävling, men det har blivit vanligare de senare åren att tränare överlämnar tävlandet åt specialiserade kuskar – catchdrivers. Örjan Kihlström och Erik Adielsson är två av Sveriges mest kända catchdrivers.

Som travtränare bedriver man allt som oftast sin egen verksamhet och anställs av hästägare som vill att man ska träna deras travhästar inför loppen. Man fungerar även som arbetsledare för hästskötare och tränarlärlingar. Lönen varierar utifrån hur många kunder du har och hur bra det går för hästarna du tränar. I Sverige låg medellönen för en travtränare på 30 300 kronor per månad 2015.

En travtränare ägnar mycket tid på travbanan. För varje häst man tränar skriver man en dagbok, där man för ett protokoll över hästens träningstid och -resultat. Ofta ingår i arbetsuppgifterna även att se till att träningsbanorna underhålls och ibland också administrativa arbetsuppgifter, såsom att planera tävlingar med anmälningar och så vidare. Dessutom kan man behöva arbeta med budgetar, kalkyler, inköp och faktureringar.

Arbetet som travtränare kräver:

 • Att man är bra på att samarbeta, både med hästägare och med hästskötare och lärlingar.
 • Att man är ansvarstagande och alltid ser till att hästarna mår bra och får den omvårdnad de behöver.
 • Att man tål fysiska och psykiska påfrestningar. Mycket tid spenderas utomhus, oavsett väder. Ett tävlingslopp kan innebära mycket nerver och psykisk stress.
 • Att man klarar av att ha oregelbundna arbetstider och ibland måste åka på långa och jobbiga resor med hästarna.

Hur blir man travtränare?

De flesta travbanor erbjuder utbildningar för att ta ut licenser på amatörnivå. För barn och ungdomar som är intresserade av travsporten finns gott om utbildningar i anslutning till travbanorna i landet. Det finns också naturbruksgymnasium med inriktning på trav.

För att bli proffstränare i Sverige krävs omfattande träning och utbildning. De flesta av dagens A-licensinnehavare har en lång bakgrund som lärlingar hos proffstränare. Många av dem kom i kontakt med travet redan som barn eller tonåringar och har gått den vägen. Idag finns även en proffstränarutbildning på Hästsportens Folkhögskola. Enligt inträdeskraven behöver man ha genomfört en fördjupningskurs i trav eller vara utbildad hippolog med travinriktning. Dessutom behöver man ha genomfört tre års praktik inom sporten.

 

Åke Svanstedt
Stig H Johansson
Erik Adielsson
Torbjörn Jansson
Jörgen Westholm
Sören Nordin
Erik Berglöf
Leif Witasp
Berndt Lindstedt
Åke Lindblom
Tommy Hanné
Peter Untersteiner
Kajsa Frick
Jim Frick
Stefan “Tarzan” Melander
Johnny Takter
Jan-Olov Persson
Ulf Ohlsson
Veijo Heiskanen
Helen A Johansson
Lutfi Kolgjini
Björn Goop
Olle Goop
Robert Bergh
Atle Hamre
Jorma Kontio
Håkan Wallner
Jennifer Tillman
Uno Swed
Algot Scott