Lotterilagen

Lotterilagen är namnet på den lag, som reglerar de flesta spel med säte i Sverige, som arrangeras för allmänheten. Under denna lyder såväl renodlade lotterier som spel på bingo, roulette, tärningsspel, kortspel med mera. Att lagen tillämpas och följs kontrolleras av Lotteriinspektionen.

Definitionen av ett lotteri

En verksamhet räknas som lotteriverksamhet, enligt Lotterilagen, när en eller flera deltagare, som oavsett om de betalar insats eller inte, kan få en vinst med ett högre värde än vad övriga deltagare kan få.

Enligt lagen definieras följande verksamheter som lotterier:

 1. Lottning, vadhållning, gissning och liknande.
 2. Marknads- och tivolinöjen.
 3. Bingo-, automat-, roulette-, tärnings-, kort-, kedjebrevsspel och likande.

Undantag är statens premieobligationslån samt sådana automatspel som inte delar ut vinster eller som bara delar ut vinster i form av frispel.

Lotterier betraktas vara arrangerat för allmänheten även om det finns deltagarvillkor, såsom medlemskap i en sammanslutning, vilken har som huvuduppgift att anordna lotterier.

Vad innebär Lotterilagen?

Det viktigaste man behöver veta om Lotterilagen är att det krävs tillstånd för att anordna lotterier i alla former. Den myndighet, som delger tillstånd får kombinera lotteritillståndet med speciella villkor och kontroll- och ordningsbestämmelser.

Tillstånd kan utfärdas av:

 • Kommunen om lotteriet arrangeras av en sammanslutning som främst är verksam inom en viss kommun.
 • Länstyrelsen om lotteriet ska bedrivas i mer än en kommun inom samma län.
 • Lotteriinspektionen om lotteriet ska bedrivas i mer än ett län.

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet anordnar lotteri utan tillstånd eller besitter en penning-, värde-, varuspels- eller skicklighetsautomat kan dömas till böter eller fängelse i upp till sex månader.

Tillstånd för lotterier

Nedan listas de spelverksamheter som man kan beviljas tillstånd för i Sverige:

 

Spelform Vad avses? Vem kan få tillstånd? Vem ger tillstånd?
Bingo Spel där deltagarna är på plats och köper en bingobricka. Vinster måste lösas in direkt vid vinst. Bingotyper i Sverige: variantbingo, automatbingo, storbingo. Ideella föreningar med allmännyttig verksamhet som huvudsaklig sysselsättning. Länsstyrelsen
Kasino Vinstdrivande aktivitet med spel om pengar, där slumpen har stor betydelse. I Sverige kan restauranger få tillstånd till kasinoverksamhet med lägre insatser på t.ex. Roulette och Black Jack. Privata företag samt enskilda personer. Lotteriinspektionen
Lotteri Spel där deltagarna kan vinna pengar eller saker. Kräver tillstånd oavsett om deltagande är gratis eller kostar pengar. Exempel på rikslotterier är Bingolotto och Postkodlotteriet. Ideella föreningar som sysslar med allmännyttig verksamhet. Kommuner, länsstyrelser eller Lotteriinspektionen
Värdeautomatspel Maskin med möjlighet att spela om pengar för pengar. Endast Svenska Spel har tillstånd att anordna sådana spel, vilket görs genom Vegas-automaterna. Man kan ansöka om tillstånd att tillhandahålla Vegas för sina kunder. Restauranger och bingohallar. Svenska Spel ansvarar för att tillstånd finns.
Varuspelsautomat Spelautomat där man kan vinna varor med slumpen som huvudsaklig faktor.  Vinsten får inte bytas mot annan vara eller kontanter. Kranautomaten är den vanligaste formen. Aktörer på offentliga nöjestillställningar såsom tivolin, nöjesfält eller marknader med tivoli. Lotteriinspektionen
Penningautomat Spelmaskin med möjlighet till penningvinster. Fartyg med linjetrafik mellan Sverige och Finland. Lotteriinspektionen

 

När det gäller spel på poker, hästar, vadhållning och kasino med högre insatser är det för närvarande endast Svenska Spel och ATG som har tillstånd att arrangera spel.

Lotterilagens historia

Så tidigt som i Magnus Erikssons stadslag från 1300-talet fanns det lagar som var där för att reglera svenskarnas spelande. I stadslagens så kallade Dobbleribalk fanns bestämmelser om att minderåriga inte fick spela, att man inte fick satsa mer än en mark och att man inte fick spela efter klockan 21.

Men de riktigt stora lagmässiga omvälvningarna satte igång på 1700-talet:

 • 1719 presenterades en kunglig kungörelse av drottning Ulrika Eleonora, som förbjöd alla kort- och tärningsspel i kaffehus och källare.
 • 1784 förbjöd Gustav III försäljning av utländska lotter och han förstärkte även lagarna om att man inte fick arrangera lotterier för egen vinning. Den som ville anordna ett lotteri behövde ansöka om lov hos kungen.
 • 1844 avskaffades det statliga nummerlotteriet, då Oscar I beslutade att det inte fick vara kvar. Det hade debatterats flitigt i riksdagen sedan den senaste lagändringen, men det fick vara kvar då det genererade mycket pengar till statskassan. Lagen åtstramades under Oscar I ytterligare och nu var det endast bortlottning av lösegendom för välgörenhet och bortlottning av konstföremål som var lagliga om man fick beviljat tillstånd av landshövdingen.
 • 1896 beviljade civilministern ett stort lotteri inför en Stockholmsutställning. Pengarna, som lotteriet genererade, visade sig räcka till ett antal kulturella ändamål.
 • 1910 godkändes lotterier som arrangerades för ”allmännyttiga ändamål” som inte kunde klassas som välgörande ändamål, såsom nykterhet, idrott, utbildning med mera.
 • 1938 beslutades att ett statligt lotteri – Svenska Penninglotteriet AB – skulle skapas. Med detta blev det lagligt med statsägda lotterier.
 • 1940 ändrades lotteriförordningen.
 • 1957 blev kasinospel lagligt, efter påtryckningar på regeringen från restaurangbranschen. Spelen, som erbjöds på restaurangerna var dock strängt reglerade när det gällde insats och vilka spel som var tillåtna.
 • 1960 fick partipolitiska verksamheter anordna lotterier.
 • 1973 kom den första lagen för att reglera insatser på de spelautomater som kommit till Sverige efter krigsåren och som fanns i många restauranger och kiosker.
 • 1974 grundades Lotterinämnden på försök för att möta behovet av en tillsynsmyndighet som den växande spelmarknaden medförde.
 • 1979 förbjöds spelautomater.
 • 1983 blev Lotterinämnden en permanent nämnd.
 • 1995 bytte Lotterinämnden namn till Lotteriinspektionen. På riksdagsnivå beslutades att videoslotterminaler (spelautomater) skulle tillåtas. Man kunde dock endast vinna varor eller presentkort på dem och det var statliga Tipstjänst som tillhandahöll dem. Jack Vegas-maskinerna började dyka upp i restaurangerna 1996.
 • 1999 fick Jack Vegas-maskinerna tillstånd att sättas ut även i bingohallar. Samma år infördes en kasinolag, vilken möjliggjorde internationellt kasinospel. Svenska Spel fick tillstånd att bedriva kasinona via dotterbolaget Casino Cosmopol.

Sedan 1990-talet finns det alltså möjlighet till spel i de flesta former i Sverige, men det är i princip bara staten som har tillåtelse att bedriva verksamhet på marknaden. För det har Sverige på senare år fått hård kritik av EU, men staten menar att problemspelande skulle öka om monopolet försvann. Staten har dock förlorat mycket kontroll över spelmarknaden ändå i och med alla de utländska spelbolag som erbjuder spel i Sverige via nätet och just nu pågår diskussionerna om hur man ska handskas med detta.