SPELSKATT: Lindman-domen “Kampen för Skattefri Spelvinst”

Idag kan man spela på lotterier, kasinsidor, pokersidor och mycket annat inom hela EES-området utan att betala någon skatt på eventuella vinster. Så har det dock inte alltid varit. Liksom flera andra länder, beskattade Sverige länge spelvinster från andra länder, medan spelvinster från det egna landet var skattefria.

NYA LISTAN – Casinosajter Där du Slipper Skatta – (SKATTEFRIA)

 • En finländsk kvinnas vinst i ett svenskt lotteri skulle förändra allt
 • Den 13 november 2003 föll domen som skulle röra om ordentligt i Nordens skattelagar.

1. Bakgrund

Det hela började när den finska medborgaren Diana Elisabeth Lindman, bosatt på Åland, for till Sverige. På resan köpte hon en lott från Svenska Spel och vann 1 miljon kronor. Vinsten beskattades i Finland som förvärvsinkomst i enlighet med den finska lagen. Diana Elisabeth Lindman tyckte dock inte att detta var rättvist.

BETTING SKATT – Skatt på Betting – Sportbetting , Skatt & Lagar (SPORT)

Hade hon istället vunnit samma belopp i ett finländskt lotteri hade hon inte behövt betala någon skatt på vinsten. Samma sak om hon hade varit folkbokförd och skattepliktig i Sverige. Det var därför hon anhöll om att beslutet skulle ändras, då hon ansåg att det var diskriminerande.

När fallet nådde Ålands förvaltningsdomstol beslutade man att fallet skulle läggas på is, medan en tolkningsfråga skickades iväg till EG-domstolen.

SPELARNAS VAL – Bästa Bettingsajterna Listade – (ÅRETS LISTA)

Förenklat ställde man frågan om avtalet om upprättandet av den Europeiska gemenskapen (EU) utgjorde ett hinder mot att en medlemsstat tillämpar ett regelsystem där lotterivinster från utlandet räknas som skattepliktig inkomst, medan lotterivinster i det egna landet är skattefria. Artikel 49 var paragrafen befarandet ställdes mot.

See also  ROULETTE: Bästa Roulettestrategin för att bli - ”Rik som en Ekorre”

2. Yttrande 

När målet hamnade i EG-domstolen var det flera parter som ville yttra sig i målet: 

CASINO SKATT – Skatt på Casino – Casinovinster, Skatt & Lagar (CASINO)

 • Diana Elisabeth Lindman som vi redan känner till.
 • Yttrade sig för den finska sidans fördel i målet gjorde den belgiska, den norska och den danska regeringen. Alla dessa talade för att ingen motsättning fanns mellan EG-rättens artikel 49 och Finlands agerande. De ville dessutom rättfärdiga en del begränsningar för utländska aktörer för allmänintressets skull (det vill säga att uppmuntran till spel hos utländska aktörer skulle öka problemspelandet).
 • Finland själv rättfärdigade sitt handlande med att de omöjligen kunde beskatta de utländska aktörerna, medan de ju kunde beskatta de inhemska spelbolagen för inkomsterna de gjorde.
 • EU-kommissionen och frihandelssammanslutningen Efta såg dock annorlunda på saken. De menade istället att befarandet stred mot artikel 49 och att allmänintresset inte kunde användas som rättfärdigande för detta.

3. Domen

Den 13 november 2003 föll EG-domstolens dom, vilken fann att EG-föredragets artikel 49 innehöll hinder för Finlands förfarande genom att det inte är förenligt med den fria rörligheten av tjänster.

TRAV SKATT – Skatt på Trav – Travvinster, Skatt & Lagar (TRAVSPORT)

EG-domstolen ansåg alltså att när Finland tvingade en person att betala skatt på en svensk lotterivinst, medan samma person inte behövde betala någon skatt för motsvarande vinst i Finland bröt man mot EG-rätten.

Enligt EG-domstolen var den finländska lagstiftningen uppenbart diskriminerande mot utländska tjänsteleverantörer, vilket går rakt emot förbudet emot detta i artikel 49.

4. Summan av domen

Efter Lindman-domen var det inte bara Finland, utan även flera andra länder som blev tvungna att se över sina lagar gällande inkomstskatt. Bland annat införde Norge, Danmark och Island ändringar i sina lagar, som innebar att vinster på lotterier i EES:s medlemsstater beskattades på samma sätt som vinster på spel i de egna länderna.

See also  VÄNNER & BETTING: Spela på Sport - "Bli Rikare än dina Vänner"

POKER SKATT – Skatt på Poker – Pokervinster, Skatt & Lagar (POKERSPEL)

5. I Sverige

I en promemoria från april 2004 föreslår finansdepartementet en ändring av de svenska beskattningsreglerna som innebär att en vinst från ett lotteri i ett EES-land ska vara skattebefriat i Sverige såvida arrangören har tillstånd eller att det står under statlig kontroll.

BROTTSLIGHET – 4 Största Spelsyndikaten från Historien – (STORA SKANDALER)

6. De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 2005.

Inte bara lotterier 

De nya reglerna efter Lindman-domen gäller dessutom mer än bara lotterier. De omfattar faktiskt i princip alla spel du kan spela på nätet hos spelsidor, såsom poker, sportbetting, bingo, kasinospel med mera. Detta av den enkla anledningen att samtliga av dessa spel anses vara lotterier i lagens mening.

SPELSKATT – Skatt på Spel – Spelskatt på dina Spelvinster (SPELSKATTER)

I Sverige definieras lotterier i Lotterilagen som en verksamhet, arrangerad för allmänheten. I denna kan en eller flera deltagare vinna pengar eller varor till ett värde som överstiger vad de övriga deltagarna kan vinna.

Till detta räknas följande:

 1. Vadhållning, gissning, lottning och liknande.
 2. Marknads- och tivolinöjen.
 3. Bingo-, roulette -, tärnings-, kort-, automat-, kedjebrevsspel och likande.

ÅRETS LISTA – 15 Bästa & Roligaste Casinospelen – (SPELARNAS VAL)

Statens premieobligationslån och automatspel som inte ger vinster eller som bara ger frispel som vinster räknas dock inte som lotterier.

Lotterier betraktas vara arrangerat för allmänheten även om det finns deltagarvillkor, såsom medlemskap i en sammanslutning, vilken har som huvuduppgift att anordna lotterier.

7. EES-länder

Följande länder ingår i EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och inom dessa är det fritt fram att spela på lagliga lotterier, kasinon, pokerbord med mera utan att skatta på eventuella vinster i Sverige:

See also  MÅLTIPSET - Så Fungerar & Spelar du - (GUIDEN)

STARTA SPELBOLAG – 8 Länder i Världen Där Spelbolagen är Verksamma

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Irland
 • Island
 • Italien
 • Kroatien
 • Lettland
 • Lichtenstein
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Storbritannien
 • Sverige
 • Tjeckien
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike.

Comments are closed.