Archive for Starter66

Topp 8 – Världens Jurisdiktioner för Gambling Online

Topp 8 – Världens Jurisdiktioner för Gambling Online

De flesta länder har sina egna lagar och regleringar för gambling på nätet. Detta leder till en allmän förvirring, eftersom regler och regleringar kan variera kraftigt från en region till en annan och det gör att saker blir ännu mer komplicerade.

Därför har jurisdiktioner för hasardspel online gjort entré på fältet. Det finns särskilda regioner i världen där avslappnade lagar för hasardspel leder till att jurisdiktioner föds. Dessa jurisdiktioner har makten att licensera och reglera företag som sysslar med gambling på nätet.

 • Visste du att 70 % av de bästa hemsidorna inom online gambling har licenserats av topp 8 av de stora jurisdiktionerna?
 • Visste du att hasardspel online är den största industrin för 6 av de 8 största jurisdiktionerna?

Inom dessa jurisdiktioner finns det officiella licenserande myndigheter, vilka är ansvariga för att utfärda licenser och även för att reglera licensinnehavarna. Vanligtvis krävs av licensinnehavarna att de distribuerar en viss procent av sin arbetskraft och verksamhet till samma område som jurisdiktionen som de erhållit sin licens från. Det är endast då kan de erbjuda sina tjänster till kunder på laglig väg.

Undrar du var dina favoritspelsidor har fått sin licens från?

Nåväl, oroa dig inte, vi hjälper dig genom att förklara världens topp 8 när det gäller jurisdiktioner för gambling online i detalj.

 

1. Alderney

Fakta

Plats: Engelska kanalen
Licenseringsavgift: £10 000
Jurisdiktion grundad: 2000

En av de största öarna längs den Engelska kanalen, Alderney, anses vara ett viktigt läge som ett av de ledande finanscentren i världen utanför fastlandet. Alderney är, tillsammans med de andra Engelska kanalöarna, självständiga från den engelska kronan. De är alltså inte en del av Storbritannien och därmed är de också självstyrande.

AGCC

The Alderney Gambling Control Commission, som etablerades i maj 2000, är en respekterad leverantör av licenser för gambling på nätet. Kommissionen ansluter sig till den högsta internationella standarden, med fokus på total transparens i sina verksamheter för att försäkra rättvis licensering.

Kommissionen är också först och främst ansvarig för att övervaka operatörernas, vilka har fått licenser, aktiviteter. Kommissionens ansvarsområden sträcker sig också till kundskydd, för att försäkra att kunder till licenserade spelsajter behandlas på ett rättvist sätt. Kunderna har valet att rapportera till AGCC om någon typ av dispyt uppstår med en licenserad spelsajt för att söka skiljedom.

AGCC tillhandahåller två huvudtyper av licenser. Den första är Licens Kategori 1, som är reserverad för verksamhet från företag till kund (B2C). Den tilldelas till de organisationer som levererar sina tjänster direkt till slutkunden, såsom spelsajter. Den andra är Licens Kategori 2, vilken är för verksamhet från företag till företag (B2B), vilket inkluderar tjänsteleverantörer, såsom Net Ent etc.

AGCC tog ett massivt kliv i sin utveckling 2011, då de anslöt sig till ett samarbetsavtal med Nevadas spelstyrelse (NGCB). Detta var ett enormt steg i utvecklingen mot ett internationellt samarbete inom branschen för gambling på nätet.

Sajter som klarar att säkra licenser från AGCC måste rätta sig efter följande regler:

 • Sajter bör regelbundet överlämna sin registrerade mjukvara för testning.
 • Publicera uppdaterade rapporter med siffror över varje spels återbetalning till spelarna.
 • Inkludera en digital klocka på sin spelmjukvara för att hjälpa spelare att hålla koll på sina speltider och undvika spelberoende.
 • Etablera strikta finansiella begränsningar på kundens initiala insättningar.
 • Hålla veckolånga vänteperioder för alla förfrågningar om att utöka begränsningarna, för att förhindra besatta kunder från att frekvent förlora stora pengasummor.

Det finns 3 huvudsteg i ansökningsprocessen för licensering i Alderney.

 • Steg 1: Den sökande måste bilda ett företag som är registrerat i Alderney och publicera en ansökningsanmälan i Alderney Gazette.
 • Steg 2: Det ovannämnda registrerade företaget fortskrider till att överlämna en ansökan till AGCC. En giltig ansökan ska innehålla:
  • En signerad kopia av ansökningsformuläret tillsammans med stödjande dokument.
  • En initial insättning på £10 000 i betalning till AGCC.
 • Steg 3: Efter att ansökan mottagits arrangerar chefen för regleringsverksamheten ett möte med den sökande för att bättre förstå följande:
  • Affärsplanen och föreslagna verksamheter.
  • Exekutiva delägare och tredje partens mjukvaruleverantörer.
  • Alla juridiska personer som är inblandade i ansökningsprocessen.
  • Människor som kan bli tvungna att skicka in individuella nyckelcertifikat.

Med hänsyn till alla krav utvärderar sedan kommissionen ansökan mot de givna kriterierna och om ansökan håller utfärdas en licens efter betalning av licenseringsavgiften.

 

2. Antigua och Barbuda

Fakta

Plats: Karibiska havet
Licenseringsavgift: £100 000
Jurisdiktion grundad: 1982

Antigua och Barbuda är en ö-stat på två öar i Karibiska havet. Fram till 1981 styrdes de av Storbritannien och fick sedan total självständighet. Trots att man är en självständig stat fortsatte man att följa den allmänna engelska lagen och man kopierade även de viktigaste aspekterna av Storbritanniens lagstiftande ramverk. Efter att the International Business Corporations Act hade antagits 1982, blev öarna en nyckeljurisdiktion för bankväsen utanför fastlandet, vilket till sist ledde till dess popularitet som en jurisdiktion för gambling på nätet.

Landet var faktiskt den första registrerade nationen att licensera och reglera hasardspel online. 1994 var det år som Antigua och Barbuda blev till världens första jurisdiktion för gambling på nätet.

Direktoratet för spel utanför fastlandet

Det reglerande organet som har ansvar för att övervaka all aktivitet för gambling online i Antigua och Barbuda är känt som The Directorate Of Offshore Gaming. Moder till detta reglerande organ är the Financial Services Regulatory Commission (FSRC). Direktoratet är direkt ansvarigt för övervakning och kontroll av hela industrin på ön, baserat på ett givet ramverk.

Direktoratet för spel utanför fastlandet tillhandahåller två huvudtyper av licenser, en för interaktiv vadslagning och en annan för interaktivt spel. Organet måste försäkra sig om att licenserna endast utfärdas till godkända operatörer och försäkra att de nätcasinon som har erhållit deras licenser inte missbrukar några delar och verkar inom de bestämda riktlinjerna för rättvis praktik.

Licensinnehavare som har godkänts får en utmärkande företrädande stämpel, vilken de kan visa upp som ett bevis på att de har mött alla de nödvändiga kraven.

Företag föredrar att erhålla licenser från denna ö-stat, främst på grund av de högkvalitativa teletekniska anordningarna som levereras via kabel såväl som med trådlösa resurser. De telekommunikativa kostnaderna i Antigua är mycket lägre än vid andra jurisdiktioner och är därmed väldigt konkurrenskraftiga.

Ett memorandum av samförstånd signerades 2010 av FSRC med Kahnawakes spelkommission. Villkoren för memorandumet gör det möjligt för operatörer som är licenserade av båda ovannämnda jurisdiktioner att ansöka om ett inter-jurisdiktionstillstånd, vilket i praktiken låter dem anordna sina aktiviteter under vilken som helst av dessa två jurisdiktioner.

Ansökningsprocess

 • Liksom i Alderney är det viktigt för presumtiva licenstagare att ha ett företag registrerat i Antigua och Barbuda. Endast ett sådant företag kan fullfölja en ansökan om en spellicens.
 • Företaget kan ansöka om en interaktiv spellicens eller en interaktiv vadslagningslicens. Dessa ansökningar kräver att man fyller i särskilda föreskrivna dokument som tillhandahålls av regeringen.
 • Den sökande måste ge detaljerad information om företaget, inklusive sina aktieägare, direktörer och styrelseledamöter.
 • Avgiften för den interaktiva spellicensen är £100 000 medan avgiften för den interaktiva vadslagningslicensen är £75,000 och licensproceduren kan ta totalt 30 dagar.
 • Varje företag bör utse en nyckelanställd/-direktör som kan vara kontaktperson om regeringen någon gång önskar kommunicera med företaget.

 

3. Costa Rica

Fakta

Plats: Centralamerika
Licenseringsavgift: $5 000
Jurisdiktion grundad: 1999

Costa Rica är ett centralamerikanskt land som är känt för sitt anmärkningsvärda engagemang i en hållbar miljö och dess toleranta regeringsstil. Landet gränsar till Nicaragua i norr och till Panama i söder. Costa Rica har varit en självständig demokrati sedan 1949 med en stabil regering och en imponerande levnadsstandard. Dock är deras regleringar för gambling på nätet inte direkt stabila, ett faktum som har utnyttjats av flera företag för att erhålla spellicenser enkelt.

Licensering i Costa Rica

Den huvudsakliga anledningen till varför många presumtiva licenstagare och operatörer flockar sig i Costa Rica är avsaknaden av strikta lagar som styr hasardspel på nätet i landet. Lagarna är inte systematiska eller välimplementerade och gäller bara för landets invånare.

Att betala en symbolisk summa på $5 000 för en allmän licens är det enda grundläggande kravet för nya nätspelsföretag. Ovanpå detta kostar en förnyelse av licensen vid årets slut ytterligare $5 000 och $500 måste betalas för juridiska kostnader, vilket i jämförelse är mycket lägre än andra jurisdiktioner.

Den ovanliga avsaknaden av krav för licenser är den största orsaken bakom mer än 300 nätspelsföretag som bedriver sin verksamhet från Costa Rica. Dessa företag måste inte ens betala några skatter, eftersom deras omsättning kommer från utländska källor.

Nackdelar

 • Lättheten att få licenser i Costa Rica har också möjliggjort födseln av flera oärliga nätcasinon. Det finns inga fasta lagar som styr gambling på nätet och efter att företagen betalat licensavgiften tillåts de att operera som de känner för, så länge de inte tillåter Costa Ricas medborgare att använda deras tjänster, eftersom det är förbjudet för dem att spela online. Även den obetydliga skatten gör Costa Rica till en fördelaktig destination för oärliga casinon.
 • Bortsett från de finansiella aspekterna är myndigheterna här minst intresserade av att göra en bakgrundskontroll av de presumtiva licenstagarna. Företagets rykte, mjukvara etc. kontrolleras inte och de får en licens så snart de betalat in avgiften.
 • Eftersom det inte finns något centralt styrande organ för att övervaka verksamheten för dessa nätcasinon är det nära på omöjligt att på ett adekvat sätt hantera dispyter. Dessa företag styr sig själva, vilket innebär att en kund är under deras förbarmande om de skulle hamna i konflikt med dem.
 • Kunder råds att göra långa efterforskningar innan de funderar på att sätta in sina surt förvärvade pengar i något nätcasino som har fått sin licens utfärdad av Costa Rica. Där finns dock ett fåtal hederliga casinon, såsom: Old Havana Casino, Sun Palace Casino, Vegas Casino Online, Sportbet Casino etc.

Dessa nackdelar är en av de största anledningarna till att Costa Ricas jurisdiktion inte presenteras på den vita listan från den brittiska spelkommissionen, vilket innebär att spelsajter på nätet som har en licens från Costa Rica inte lagligt kan tillhandahålla spel till brittiska medborgare.

 

4. Gibraltar

Fakta

Plats: Under Spanien
Licenseringsavgift: $10 000
Jurisdiktion grundad: 1998

Den brittiska ön Gibraltar ligger vid den sydliga spetsen av den Iberiska halvön. Det utländska territoriet har en yta på endast 6,8 kvadratkilometer och gränsar till Spanien i norr. Gibraltar har endast omkring 30 000 invånare. Ön är döpt efter ett arabiskt ordspråk som betyder Tariq-berget, vilket refererar till den världsberömda Gibraltarklippan.

Licenser för gambling på nätet i Gibraltar

Spelindustrin är den största arbetsgivaren i den här regionen och Gibraltar är en av de mest välkända speljurisdiktionerna någonsin sedan de började tillhandahålla licenser för spelsajter på nätet 1998.

Några av de mest kända spelsajterna online, såsom Ladbrokes, har erhållit sina spellicenser från Gibraltar. Gibraltar har också sin egen licenserings- och regleringsmyndighet, känd som the Gibraltar Regulatory Authority (GRA). GRA:s speldivision hanterar alla licenser som är relaterade till hasardspel på nätet.

Det är inte särskilt lätt att erhålla licenser i Gibraltar, huvudsakligen eftersom det reglerande organet är väldigt strikt. Endast väldigt erfarna operatörer med en fläckfri historia och ett brilliant rykte i branschen övervägs för en licens i Gibraltar. Tillsammans med egenskaperna som nämndes ovan, ska en presumtiv licenstagare också ha goda finansiella resurser och en realistisk affärsplan.

Till skillnad från andra jurisdiktioner ger Gibraltar inga licenser till företag som bara vill sätta upp dina datorservrar på ön. Understödda företag måste ha hela verksamheter som är förlagda till Gibraltar.

Det finns totalt 7 olika licenser som licensmyndigheter kan utfärda, nämligen:

 1. En bookmakerlicens
 2. En licens för mellanhänder av betting
 3. En speloperatörslicens
 4. En spelmaskinslicens
 5. En licens för organisatörer av lotterier
 6. En licens för organisatörer av pooler
 7. En licens för gambling på distans (remote gambling)

Licenseringsprocess

För att starta licenseringsprocessen måste presumtiva operatörer tillhandahålla ett 2-3 sidor långt förslag som beskriver affärsplanen tillsammans med bakgrunden och erfarenheten som företaget har. Detaljerad dokumentation krävs ofta för att regeringen ska fullfölja sådana ansökningar, vilken inkluderar information om äganderätt, nyckelbefattningar och aktieägare. Ansökningarna kan ta flera månader att behandla, på grund av den omfattande samvetsgrannhet som är inblandad.

Licensinnehavaren ska alltid vara kontrollerad och förvaltad inom Gibraltar. Licenstagaren kan inte öppna ett bankkonto, hålla kunders kreditkortstransaktioner eller behålla ett kreditkortskonto i en annan jurisdiktion är Gibraltar.

Spelskatt tas ut på 1 % av den totala omsättningen för bettingsajter, med en minimumskatt på £85 000 per år. Licenser som är utfärdade i Gibraltar förnyas också varje år vid inbetalning av en engångsavgift på £2 000 för att komplettera överenskommelserna av alla villkor.

Topp casinon med licenser i Gibraltar

"Klassisk spelgigant"

GRATIS SPEL

1000:- KR

"Alltid många matchspel"

GRATIS SPEL

1000 Kr

"Störst på Livestream"

GRATIS SPEL

1000 kr

 

5. Malta

Fakta

Plats: Medelhavet
Licenseringsavgift: £8 500
Jurisdiktion grundad: 1996

Malta är en liten ö i Medelhavet utanför norra Afrikas kust, under Sicilien. Det är medlem i Brittiska Samväldet såväl som i Europeiska Unionen. Malta var den första jurisdiktionen inom EU att reglera hasardspel på nätet på sin mark. Malta har nu utvecklats och blivit en av de mest populära och en av de största jurisdiktionerna för spelhemsidor som söker efter licenser.

Spellagstiftning på Malta

Den största fördelen med att erhålla en licens från Malta är att den finns med på den “vita listan” skapad av den brittiska spelkommissionen. Det låter maltesiska spellicensinnehavare att exklusivt marknadsföra sina tjänster till brittiska medborgare. De konkurrenskraftiga licenseringsavgifterna och lönsamma skattekostnaderna i landet är ytterligare förmåner som tillkommer.

Det finns 4 typer av licenser som operatörer kan ansöka om i Malta:

 • Klass 1, täcker för spel av casinotyp, skicklighetsspel och lotterier online.
 • Klass 2, täcker för betting till fasta odds, poolbetting och spread betting.
 • Klass 3, täcker för peer to peer spel- och bettingutbyten.
 • Klass 4, vilken är för mjukvaruförsäljare.

Operatörer kan också ansöka om multipla licenser, vilket vanligen utfärdas för 5 år i taget.

The Lotteries And Gaming Authority (LGA) är den organisation som är ansvarig för att reglera hasardspel på nätet i regionen. Mer än 500 av de bästa spelsajterna är i dagsläget licenserade av denna organisation.

The Malta Remote Gaming Council (MRGC) grundades av LGA år 2005 för att ge licenserade operatörer en plattform där de kan diskutera branschutvecklingen med myndigheterna. Att ge och ta emot feedback är en viktig aspekt av industrin.

Ansökningsavgiften för en ny licens är £ 2 230, medan den årliga avgiften för att upprätthålla licensen är £8 500. Förnyelseavgiften är £1 500 om året.

Ansökningsprocess

Ansökan om en licens i Malta behandlas av den maltesiska spelmyndigheten och måste genomgå 4 huvudsteg, vilka myndigheten använder för att noga analysera varje fall.

 1. Lämplighet: MGA gör en grundlig analys av varje sökande och tittar på all möjlig information som har att göra med personalens inblandning i firmans finansiella aspekt. Den blivande licenstagaren analyseras också angående sin affärslönsamhet.
 2. Affärsplanering: MGA undersöker kritiskt varje sökandes affärsplan, med en djup finansiell analys som norm. Man kräver att sökande inkluderar sina marknadsföringsstrategier, tillväxtmål och en detaljerad HR-plan som del av en verksamhetsprognos.
 3. Verksamhetskrav: Den sökande undersöks också baserat på de instrument som krävs för att hantera verksamheten. Dessa instrument innefattar casinospelen, mjukvaran och affärsprocesserna såväl som regler och villkor relaterade till skötseln av dessa spel och kontrollsystem på distans.
 4. Genomgång av system: Efter att ha tagit sig igenom alla de 3 stegen informerar MGA den sökande om att dess ansökan godkänts. Den sökande bjuds då in för att implementera sitt företag i en bestämd teknisk miljö under 60 dagar för att förbereda den riktiga lanseringen därefter. Inom dessa 60 dagar utför MGA revisioner och genomgångar av systemet för att avlägsna eventuella brister.

Nätcasinon med licens i Malta

Några av de största och mest populära casinosajterna online har erhållit sina licenser från Malta, nämligen:

"Grymt poppis spelsajt"

GRATIS SPEL

3000 kr

"Bra odds"

GRATIS SPEL

1000 kr

"Riktad mot svenskar"

GRATIS SPEL

500 Euro

 

6. Kahnawake

Fakta

Plats: Quebec, Kanada
Licenseringsavgift: $25 000
Jurisdiktion grundad: 1996

Kahnawake är en annan högt populär jurisdiktion för hasardspel på nätet och det ligger nära Saint Lawrenceflodens södra kust i Québec, Kanada. Det är huvudsakligen ett mohawkiskt territorium med en total yta på 48 kvadratkilometer. Kahnawake var ett av de första regionala territorierna i världen som insåg potentialen i hasardspel online.

Kahnawakes spelkommission

KGC (The Kahnawake Gaming Commission) startade i juni 1996 och blev ett av de första erkända reglerande organen för gambling på nätet i världen. Dock dröjde det fram till 1999 innan de uppförde regleringar som rörde interaktivt spelande. Detta var möjligt först efter att Kahnawakes mohawkiske fullmäktige godkände Kahnawakes lag för spelande.

KGC avser huvudsakligen att tillhandahålla licenser för gambling på nätet till företag, vilka vill leverera faciliteter för hasardspel online. Kommissionen har också beviljat licenser till ett fåtal landbaserade pokerrum i regionen.

Kommissionen har 3 medlemmar, med ett 2-årigt arbetsvillkor för varje medlem. Dessa medlemmar väljs av den mohawkiske fullmäktige, organet som styr regionen.

Kahnawakes spelkommission utfärdar 4 huvudtyper av licenser:

 1. Interaktivt spelande – Interactive Gaming License (IGC)
 2. Leverantörstillstånd – Client Provider Authorization (CPA)
 3. Leverantörstillstånd till sekundära klienter – Secondary Client Provider Authorization (Secondary CPA)
 4. Nyckelpersonslicens – Key Person License (KPL)

KGCs primära mål förutom att utfärda licenser är att försäkra att alla spelaktiviteter i regionen ansluter sig till följande principer:

 • Att tillhandahålla en laglig grund för att kontrollera och reglera interaktivt spelande.
 • Att försäkra en ansvarsfull och ärlig ledning av interaktivt spelande.
 • Att förhindra att interaktivt spelande används inom organiserad brottslighet.
 • Att förhindra minderåriga (under 18) från att hänge sig åt någon typ av gambling.
 • Att försäkra en rättvis behandling av kunder till licenserade operatörer.

Att ansöka om en licens i Kahnawake kräver att den sökande betalar en initial summa på $25 000 för ett leverantörstillstånd. En ytterligare licens, känd som nyckelpersonslicens måste också köpas för $5 000 per nyckelperson i företaget. Ännu en avgift på $15 000 behöver betalas som en del av mjukvarutestsavgiften, medan den årliga avgiften för licensen är $10 000.

Kahnawakes spelkommission är känd för att undvika att arbeta isolerat. 2005 samarbetade de med Antiguas och Barbudas regleringskommission för finansiella tjänster, medan de 2006 ingick ett avtal med Maltas lotteri- och spelmyndighet.

 

7. Curacao

Fakta

Plats: Venezuela
Licenseringsavgift: $10 000
Jurisdiktion grundad: 1996

Curacao licenseringsmyndighet för e-Gaming etablerades så långt tillbaka i tiden som 1996. Det är en av de första tjänsteleverantörerna inom e-gaming i världen och också en av de äldsta reglerande myndigheterna. Industrin växte kraftigt under 2002 när regleringen för nätspel slutligen decentraliserades i Curacao med hjälp av Curacaos spelstyrelse. Curacao ligger utanför Venezuelas kust, men det har dock förblivit en del av det nederländska territoriet.

Curacaos licenseringsmyndighet för e-Gaming

Curacaos licenseringsmyndighet för e-Gaming (The Curacao e-Gaming Licensing Authority) är den primära myndigheten när det gäller interaktivt spelande i regionen. Till skillnad från andra jurisdiktioner utfärdar CGLA endast en allmän licens som täcker för alla typer av spel, oavsett om de involverar tur, skicklighet eller till och med sportbetting.

Förutom att utfärda licenser erbjuder myndigheten ett varierande utbud av tjänster, såsom att arrangera evenemang inom spel på nätet, IT-infrastruktur och management och hantering av utfärdade licenser. Dessa tjänster gör Curacao mycket attraktiv för presumtiva operatörer, eftersom de flesta föredrar att starta i en region med jämförelsevis färre uppstartsproblem.

Skattelagarna, i samarbete med spelmyndigheterna, är väldigt förmånliga för operatörer. Nettoskatten för bolag är endast 2 %, medan bruttosatsningar har en skatt på 0 %. Bortsett från det är det ingen skatt på försäljningar, ingen importskatt, inga restriktioner på bonusuttag och inte ens moms används.

Alla licenserade företag under spelmyndigheten måste visa sitt officiella licensmärke hela tiden. Märket är en materiell försäkran om att företaget verkar i enlighet med jurisdiktionens rättsliga och finansiella krav. Det försäkrar också att företaget har sin hårdvara placerad i själva Curacao-regionen.

Ansökningsprocess för en licens i Curacao

För att ansöka om en licens i Curacao måste den presumtiva operatören skicka in en ansökan. Denna ska inkludera ett bevis på förmånliga ägarskap inom företaget i fråga. Vid godkännande debiteras operatören mellan $1 000-$7 000 per månad på licensgivarens gottfinnande.

En licensansökan kan ta upp till 6 veckor att förverkligas och för att utfallet ska bli positivt måste följande krav uppnås av de sökande:

 • Ägaren får inte ha en kriminell bakgrund
 • En kopia av ägarens pass ska skickas in
 • Bevis på att minderåriga har blockerats från att använda nätcasinot
 • Detaljerade beskrivningar av spelen som visas på sajten
 • Information och varning om spelberoende visas tydligt
 • Kopior på ägarens elräkningar måste tillhandahållas
 • Detaljer om all nätmjukvara som används måste yppas
 • En databas för säkerhetskopiering av transaktioner måste skötas i Curacao.

Kostnaden för att boka ett möte och att erhålla licensen ligger på omkring $10 000. Det finns också en tilläggsavgift på $4 150, vilken ska betalas årligen som en managementavgift.

Varning

Den största nackdelen med att erhålla en licens från Curacao är att de strikt håller ett “händerna borta”-perspektiv gentemot dispyter mellan nätcasinon och deras kunder. De kräver att parterna löser sina dispyter i godo utan att blanda in spelmyndigheterna. Medan detta fungerar väl när det handlar om ryktbara casinon finns det många tvivelaktiga spelsajter som har beviljats licenser i Curacao och de har en historik av att lura sina kunder.

Några av de ryktbara casinon som har fått licenser utfärdade från Curacao inkluderar:

 • Euro Slots
 • FlyCasino
 • Guts Casino
 • SlotJoint Casino
 • Grand Eagle Casino

 

 

8. Isle Of Man

Fakta

Plats: Irländska sjön
Licenseringsavgift: $35 000/år
Jurisdiktion grundad: 2001

Isle Of Man är en liten ö som ligger i Irländska sjön utanför Englands kust. Under den senaste tiden har den kommit att bli en del av det kända ‘Big 4’ bland speljurisdiktioner tillsammans med Malta, Gibraltar och Alderney. Kommissionen för spelövervakning introducerade sin lagstiftning för att reglera och licensera hasardspel på nätet redan 2001.

Att erhålla en licens

Det finns 4 huvudtyper av spellicenser som erbjuds i denna jurisdiktion: Nätspel, landbaserade casinon, bettingkontor och kontrollerade spelmaskiner.

Det första steget mot att erhålla licensen innefattar att den sökande fyller i allt pappersarbete som krävs av övervakningskommissionen. Det styrande organet kan sedan analysera den presumtiva sökandens intentioner och affärsplan. Detta låter också kommissionen hålla koll på om den sökande har ett kriminellt förflutet.

Varje nytt nätcasinos mjukvara kontrolleras sedan grundligt när det gäller rättvisa och pålitlighet. Detta kan bevisas genom att införskaffa ett tillitscertifikat från något av de 13 testhusen.

Efter det måste den sökande öppna ett bankkonto på Isle Of Man. Den sökande måste också försäkra att företaget har 2 direktörer och 1 verksamhetsmanager på fastlandet. Granskningsprocessen sker också slumpvis för att försäkra att licenstagaren håller sig till alla kommissionens regler och regleringar.

Det finns flera avgifter och skatter, vilka måste betalas av den sökande medan denne ansöker om en licens.

$5 000 är en engångs administrativ avgift som debiteras under den initiala ansökan

$35 000 är den årliga licensavgiften.

1,5 % skatt dras av om bruttoavkastningen på spel ligger under $20 miljoner, medan 0,5 % skatt dras av om spelavkastningen ligger mellan 20 och 40 miljoner.

Anmärkningsvärda licensinnehavare

Några av de mest ryktbara och anmärkningsvärda licenstagarna från The Isle Of Man inkluderar:

 • Paddy Power Holdings Ltd.: Den populära bettingsajten driver totalt 9 olika underhemsidor, inklusive märken för poker och sportbetting.
 • Knockout Gaming: 4 olika sajter drivs under denna populära banderoll, inklusive Knockout Gaming, Knockout Trading och Knockout Casino.
 • Rational Entertainment Enterprises Ltd.: Driver flera olika hemsidor för PokerStars, planetens största pokerrum.
 • Boylesports Ltd: De driver 5 olika sajter, till exempel ApolloBet och BoyleSports.

"Pokerstars"

GRATIS SPEL

600 USD

Jurisdiktionen är också berömd för det sätt som den hanterar dispyter och bekämpar otrevliga aktiviteter. Pengatvätts- och terroristfinansieringskoden (The Money Laundering And Terrorist Financing Code) från 2013 kräver en grundlig riskbedömning av varje licensinnehavare för att förhindra olagliga pengatvättsaktiviteter.

Spelövervakningslagen från 2010 definierar Isle Of Mans övervakningskommissions funktion och makt och värderar kommissionens överklagandeprocess.

10 Bästa Spelformerna för att Vinna på Live Betting

De 10 Bästa Spelformerna för att vinna på Live Betting

 

Sedan live betting introducerades 1994 har det inte kommit något som har varit mer spännande än livespel.

Live betting har förändrat på vilket sätt miljontals spelare bettar online och det för spelarna rätt in i där det händer. Att lägga ett spel innan en fotbollsmatch kan ge lite extra krydda när man tittar på matchen men inget motsvarar att kunna lägga ett spel samtidigt som matchen pågår.

Allt görs i realtid och det känns som att man är en del av matchen till skillnad från att bara titta på från sidlinjen. Men innan du börjar spela live, finns det ett par viktiga frågor att ta upp:

 • Har du undrat vilka spelformer av livespel som är tillgängliga för dig?
 • Vet du vilka spelformer av livespel som är mest vinstgivande?
 • Vill du veta hur du utökar dina live betting chanser?
 Läs vidare så kommer du att få svaren i denna artikel. 

Även om live betting är det bästa sättet för att bli inblandad i matchen du spelar på, vill du fortfarande ha så goda chanser som möjligt till att vinna pengar. Kolla nedan för att se de bästa spelformerna för livespel och tips för hur du kan få ut så mycket som möjligt från dem.

 

1. Nästa lag att göra mål

Oavsett vad som har hänt tidigare i matchen, kommer spelformen nästa lag att göra mål alltid att vara tillgänglig. Detta då du spelar på vilket lag som kommer att göra nästa mål eller om det inte kommer att göras flera mål. Det som är bra med denna spelform är att du kan läsa matchens flöde och bedöma vilket lag som är på topp. Detta kommer att ge dig en bättre chans till att förutse vilka som kommer att göra nästa mål. när man spelar på spelformen nästa lag att göra mål, bör du ställa följande frågor till dig själv:

 • Måste båda lagen vinna matchen?
 • Kommer något av lagen vara nöjda med ett kryss?
 • Vilket lag är på topp i matchen?
 • Har något lag spelat bra fram till paus?
 • Har det varit många lägen i matchen?

 

Saker som är bra att känna till om nästa lag att göra mål

Om hemmalaget bara har gjort ett mål för att utjämna matchen vid 1-1 och det är 20 minuter kvar, kommer de antagligen att satsa på att göra ett till. Men om du har följt matchen och bortalaget har spelat bra fram till halvlek, kan du spela på att de ska göra nästa mål. Därför bör du alltid bedöma matchsituationen innan du lägger ditt spel och därigenom vara en vinnare på spåret.

 

2. Nästa målskytt

Vi gillar alla att titta på spelformerna första målskytt och målskytt närsomhelst innan matchen, men att lägga ett spel på nästa målskytt under en match? Genom att följa matchen på tv eller genom att använda en livestream på spelbolagets webbsida kan du bedöma vilka spelare som ser farliga ut. Ställ följande frågor till dig själv när du spelar på spelformen nästa målskytt, för att hjälpa dig att fatta ett informerat beslut:

 • Vilken spelare har skjutit flest skott under matchen?
 • Har det varit många frisparkar nära straffområdet?
 • Verkar det som att några spelare har dåligt självförtroende?
 • Är det ett lag som dominerar matchen?
 • Har det varit många hörnor?

Bra saker att känna till om nästa målskytt

Uppenbarligen är det så att om ett lag dominerar matchen så bör du välja en spelare från detta lag som nästa målskytt. Överväg även de som tar fasta situationer. Om ett lag drar på sig många varningar runt sitt eget straffområde, kan det vara ett bra läge för någon som tar fasta situationer att göra mål. Mer än så, om det har lagts många hörnor i matchen, kan även försvarare komma till tals. Titta och se vilka försvarare som orsakar mest problem vid hörnor, då de kan bli nästa målskytt till höga odds.

 

3. Nästa hörna

Innan matchen kan du spela på flera spelformer som hänvisar till hörnor i en fotbollsmatch. Dessa inkluderar det totala antalet hörnor; vilket lag kommer att få första hörnan och antalet hörnor under de första 10 minuterna. Men tack vare livespel, kan du under matchen spela på vilket lag som kommer att få nästa hörna. Denna spelform är bara tillgänglig under livespel och du bör ställa dig själv följande frågor innan du lägger ditt spel:

 • Vilket lag har mest press?
 • Verkar något av lagen lita på fasta situationer när det kommer till att göra mål?
 • Vad är det nuvarande läget i matchen?

Saker som är bra att känna till om nästa hörna

Nyckeln till spelformen nästa hörna är att följa matchen och se vilket lag som är i framkant. När matchen går mot sitt slut, finns det då ett lag som lägger på extra press för att försöka få ett mål samtidigt som det andra laget försöker att hålla kvar vid sin ledning? Vid detta tillfälle bör du spela på att det anfallande laget ska få nästa hörna. Mer än så, ett lag litar kanske till hörnor som sitt främsta anfallsvapen, i vilket fall de kommer att vara glada för att få hörnor så ofta som möjligt, så gör din research och ha detta i åtanke.

4. Att vinna andra halvlek

Halvlek är en avgörande period i alla fotbollsmatcher. Oavsett vad det står i matchen i paus, är det den första och enda gången managern och spelarna kan sitta ner och analysera vad som har hänt sedan avspark. Vi har alla hört den kända frasen ”football is a game of two halves” och matcher har ofta förändrats radikalt efter halvtid. När man spelar på spelformen att vinna andra halvlek, ställ då följande frågor till dig själv innan du lägger ett spel:

 • Är det ett lag som fullständigt kontrollerar matchen?
 • Har det skett några avgörande saker under första halvlek som kommer att påverka resten av matchen?
 • Statistiskt, är det något lag som presterar bättre i andra halvlek av deras matcher?

Saker som är bra att känna till om att vinna andra halvlek

För de som har sett många matcher och förstår matchernas flöde, kan intensiteten i första halvlek vara väldigt viktig när man bestämmer vilka som kommer att vinna andra halvlek. Om ett lag har spelat med väldigt hög press i 45 minuter, är det osannolikt att det kommer att hålla det uppe i 90 minuter, ha det i åtanke när du lägger ett spel.

Om det var ett rött kort i nära slutet av första halvlek kan det ha en enorm påverkan på de kommande 45 minuterna, då ett av lagen har fördel av en man mer på plan. Utöver det, om ett lag har tagit en stor ledning, såsom 4-0, betyder det inte att samma sak kommer att ske i andra halvlek. Beroende på hur säsongen går, kan managern välja att göra tre byten och moståndarna kan komma att vinna andra halvlek med en liten marginal.

 

5. Tid för nästa mål

Innan matchen börjar är det möjligt att förutspå tiden för det första målet i matchen. Tiderna ge oftast om 10 minuter, den första är 1-10, den andra 11-20 och så vidare. Under livespel kan du även spela på tiden för nästa mål, samtidigt som oddsen förändras samtidigt som matchen fortlöper. Om det inte har gjort något mål efter 20 minuter, kommer det att vara 30 minuter kvar och blocken kommer att försvinna allteftersom matchen fortlöper. Det finns ett par saker som man bör känna till när man livespelar på tid för nästa mål.

 

 • Har det redan gjorts ett mål i matchen?
 • Har ett lag lagt hård press på det andra?
 • Raderar båda lagen ut varandra?
 • Har det skapats många chanser de senaste 5 minuterna?

 

Saker som är bra att känna till om tid för nästa mål

Du måste ha i åtanke att det finns en möjlighet att inget av lagen kommer att göra mål i matchen och att den kommer att sluta med 0-0, vilket innebär att du inte kommer att vinna ditt spel. men genom att spel på tiden för nästa mål live, istället för innan avspark, får du en känsla för hur matchen går och om det känns som att det kommer ett mål. Om lagen raderar ut varandra, bör du leta efter andra spelformer för livespel, men denna är fantastisk för matcher som involverar lag som gör många mål eller de som har det svårt med defensiven.

6. Matchresultat

Vissa spelformer, som de ovan öppnar upp nya spelmöjligheter under livespel. Andra spelformer är desamma men kan användas under livespel för att lägga bra spel och ett fantastiskt exempel på det är spelformen matchresultat.

Det är en spelform som är enkel att förstå och involverar spel på vilket lag du tror kommer att vinna matchen. Skillnaden när man lägger livespel är att du kan se hur matchen fortlöper och basera ditt spel på vad som redan har hänt, då du överväger den riktning du tror att matchen kommer att ta. Det finns ett par viktiga saker att ha koll på när du lägger livespel på matchresultatet.

 

 • Vad står det för närvarande i matchen?
 • Vilket lag har mest press?
 • Vilka var favoriter inför matchen?
 • Har några röda kort delats ut?
 • Hur mycket tid är kvar av matchen?

Saker som är bra att känna till om matchresultat

Håll ett öga på lag som gick in i matchen som favoriter men som hamnar i underläge under matchen. Deras odds kommer att öka då de har hamnat u underläge men de har fortfarande tid på sig att komma tillbaka och vinna matchen. Tänk på hur många gånger Manchester United låg i underläge när Sir Alex Ferguson var tränare för att sedan vända och vinna matcherna.

Motsatsen till detta kan också vara sann, när en underdog tar en tidig ledning i matchen men deras odds fortfarande är frestande. Det är extra bra i slutet av säsongen när ett lag som riskerar nedflyttning spelar mot ett lag högre upp i tabellen men med mindre motivering till att vinna matchen.

 

7. Mål i matchen över/under

Spelformen över2,5 mål är väldigt populär bland de som spelar på fotboll men många väljer att lägga sina spel innan matchen börjar. Samtidigt som detta är bra för matcher som involverar lag som gör många mål är det inte lika enkelt att förutse för lag om är inkonsekventa och det är där livespel kommer till användning. När man bestämmer sig för att spela på spelformen mål över/under, ställ följande frågor till dig själv:

 • Hur många mål har gjorts i matchen?
 • Hur lång tid är kvar av matchen?
 • Är något av lagen i desperat behov av ett mål?
 • Har det skapats många lägen?

 

Saker som är bra att känna till om mål över/under

Om du tror att det kommer att göras många mål i en match men den har börjat långsamt, där väldigt få chanser har skapats, kan du ibland se att bra odds erbjuds på spelformen 2,5 mål. Bara för att matchen har börjat långsamt, betyder det inte att den inte kommer att öka, speciellt om lagen som spelar har varit inblandade i flera matcher med många mål under säsongen.

Du kommer även att hitta bra odds på spelformen under när du livespelar, då många spelare av psykologiska anledningar väljer över. Om båda lagen verkar nöjda med en poäng, finns det goda chanser till att de inte kommer att försöka att göra ett mål till. Till och med om det står 1-1 i matchen, om oavgjort är ett bra resultat för både lagen och inget lag pressar, är det ett bra tillfälle att spela på spelformen under 2,5 mål.

 

8. Hörnor

Denna marknad för livespel skiljer sig från spelformen nästa hörna på det sätt att du spelar på det totala antalet hörnor i matchen. Det är möjligt att spela på över/under samt det exakta antalet hörnor. Vad som är intressant med att spela på antalet hörnor live är att du redan vet hur många hörnor som har lagts vid varje tillfälle i matchen och kan använda det som en guide. Men det finns flera saker att överväga när man lägger livespel på antalet hörnor, inkluderat:

 • Hur många hörnor har redan lagts?
 • Litar något av lagen till hörnor som sitt främsta anfallsvapen?
 • Attackerar eller försvarar sig båda lagen?

Saker som är bra att känna till om hörnor

Det finns tre viktiga saker att känna till som kan påverka antalet hörnor i en match. Först av allt, ställningen i matchen kommer att avgöra om ett lag måste pressa på för att göra ett mål och detta kan leda till en massa hörnor. Typen av match kan också påverka. Om till exempel ställningen är 1-1 i en ligamatch, är kanske båda lagen nöjda med en poäng, men i en cupmatch, bestämmer de kanske sig för att satsa och attackera, vilket kan leda till ett ökat antal hörnor.

Till sist, kan formationen och spelstilen påverka antalet hörnor. Om ett lag anfaller mycket på kanterna, är chanserna till att det leder till en hörna större än om de passar runt och letar efter en central yta. Så leta efter spelmönster och fatta ett beslut baserat på var attackhoten kommer ifrån i matchen.

 

9. Totalt antal kort

Spelformen för kort kan skilja sig åt beroende på vilket onlinespelbolag du använder och alla kommer inte att erbjuda spelformen totalt antal kort innan matchstart. Men de goda nyheterna är att många av dm erbjuder liveodds och det är en väldigt bra spelform för att vinna pengar. Totalt antal kort kan vara väldigt spännande för livespel och i motsats till mål är det möjligt att se ett stort antal kort på väldigt kort tid. Då detta är fallet är det viktig att ha ett par saker i åtanke när man spelar live på det totala antalet kort.

 • Hur många kort har det varit hittills i matchen?
 • Vem dömer matcher?
 • Är det ett lokalt derby eller en match mellan två fiender?
 • Hur mycket vilar på matchens resultat?

Saker som är bra att känna till om spelformen totalt antal kort

Gör research på domaren. Om han har delat ut många kort under säsongen eller om han har varit mildare? Detta kommer att påverka matchen och antalet kort som delas ut. Men det är möjligt för till och med den mildaste domaren att förlora kontrollen över en match, speciellt om det är en viktig match. Följ matchen och om det verkar börja bli spänt mellan spelarna eller om domaren har fattat ett par galna beslut, kan antalet kort komma att öka ganska snabbt.

Om ett lag håller fast vid en vinst, kommer de antagligen att börja dra på sig kort, speciellt om de hamnar under stor press. Lag som håller fast brukar ofta begå cyniska fouls och slösa tid, vilket leder till flera gula kort i slutet av matchen. Att se detta tidigt i en match kan innebära att du kommer att tjäna bra pengar på denna spelform.

 

10. Slutresultat

Innan avspark kan du lägga ett spel på spelformen rätt resultat och oavsett vilket resultat du väljer, är oddsen vanligtvis ganska höga. Anledningen till det är att det är extremt svårt at förutse slutresultatet i en match då så mycket kan hända under 90 minuter som påverkar resultatet. Även om det finns en klar favorit till att vinna, är det fortfarande svårt att förutse exakt rätt resultat.

Som tur är kan du även spela på slutresultatet live och det finns flera saker att ha koll på, som kan hjälpa dig att fatta ditt beslut.

 • Vad är ställningen?
 • Hur lång tid är det kvar av matchen?
 • Vilket lag har övertaget?
 • Vilka är motiverade till att vinna?
 • Har något av lagen ett rykte om att göra/släppa in sena mål?

Saker som är bra att känna till om slutresultat

Även om oddsen för spelformen slutresultat kommer att vara lägre när man spelar live, än i början av matchen, kan det vara lättare att förutse live. Om till exempel matchen är låst vid 0-0 och båda lagen verkar vara nöjda med ett oavgjort resultat, kan du spela på det när det är 30 minuter kvar och göra en bra vinst. Självklart är det inte så enkelt och allt kan hända under dessa 30 minuter även under väldigt tråkiga matcher, men du har i alla fall haft en timme på dig att bedöma läget.

Som med spelformen matchresultat, måste du lägga uppmärksamhet på matchen och hur den utvecklas. Är det bara ett lag som anfaller och som behöver ett mål för att kvittera eller spelare ett lag med tio man och kämpar för att hålla sig kvar vid en poäng? Titta på hur båda lagen vanligtvis spelare under de sista 30 minuterna av matchen och hur de reagerar när de leder och ligger under. Använd denna kunskap och mönstret i matchen för att bedöma slutresultatet.

 

Sammanfattning

Livespel öppnar upp många fantastiska spelmöjligheter som inte är tillgängliga innan matchen börjar. Det för inte bara med sig spänning till spelarna utan även möjligheten till att lägga fler vinnande spel.

Genom att använda de 10 bästa spelformerna för att vinna på livespel och tipsen ovan, är du i ett bra läge för att påbörja ditt äventyr med livespel. Ha kul och spela bara för vad du har råd med, för att få ut det mest av din livespelupplevelse.

 

 

 

SkillOnNet – Spel och plattformar för skiftande behov

SkillOnNet – Spel och plattformar för skiftande behov

 

SkillOnNet är en unik och erfaren mjukvaruleverantör som grundades 2005. Företaget inledde sin bana med att utveckla mjukvara för Backgammonsajten BGroom.com, vilken sedan dess har blivit en mycket populär P2P-plattform.

 

Sedan starten för SkillOnNet har de växt, både gällande produkter och rykte, då de senare varit med och skapat framgångssagor för ett antal casinooperatörer på nätet. Idag erbjuder de olika slots med upp till 50 spellinjer, progressiva jackpottar och bonusspel. De erbjuder även bordsspel och videopokerspel.

 

FAKTA

Ägare: Skill On Net Ltd
Licens: Utfärdad av Maltese Lotteries & Gaming Authority, the UK Gambling Commision med flera
Certifierad av: iTech Labs
Spel i webbläsare: ja
Spelklient för nedladdning: ja
Mobilcasino: nej
Livecasino: nej

 

På SkillOnNet är man stolta över att kunna leverera flexibla plattformar för onlinecasinon som enkelt anpassas till spelindustrins skiftande behov. Deras skräddarsydda paket erbjuder, enligt företaget, såväl stabilitet och skalbarhet som snabb spridning för att möta olika behov.

 

Anledningen som SkillOnNet uppger för att köpa just deras mjukvarulösningar är att deras plattformar är enastående och tillgängliga på många språk och valutor för att tillfredsställa behoven för tusentals spelare.

 

Spelmjukvara från SkillOnNet

I dagsläget levererar SkillOnNet slots med upp till 50 insatslinjer. Två av slotsen innehåller även progressiva jackpottar (Millionaire Genie och Good & Evil). De erbjuder dessutom vanliga bordsspel, såsom europeisk, fransk och amerikansk roulette och progressiv blackjack samt fyra videopokerspel med upp till 25 insatslinjer.

 

SkillOnNets plattform är som de själva sagt väldigt flexibel och det innebär att två sidor som använder samma plattform kan fungera mycket olika. Casinooperatören har också möjlighet att välja om denne vill erbjuda spel direkt i webbläsaren eller i en nedladdningsbar klient till datorn.  För spel direkt i webbläsaren krävs stöd för java.

 

Spelen i sig erbjuder en lugn och trevlig spelupplevelse och grafik som håller hög kvalitet. Med regelbundna uppdateringar av mjukvaran och nya spel som släpps med jämna mellanrum kan casinooperatörer och spelare förvänta sig en smidig, fräsch och unik spelupplevelse.

 

Detta är SkillOnNet

SkillOnNets huvudkontor hittar vi på Cypern, medan de har licenser på Malta, i Danmark, i Schleswig Holstein (i norra Tyskland) och Storbritannien.

 

Företaget grundades 2005 och har sedan dess gått från att utveckla mjukvara för Backgammonspel till att även utveckla diverse casinospel. Idag består SkillOnNet av ett stort team av talangfulla individer med mycket erfarenhet av industrin de verkar i. Över 75 procent av personalstyrkan sysslar med research och utveckling.

 

SkillOnNet erbjuder anpassningsbara plattformar för onlinecasinon med ett omfattande utbud av moderna spel. Tack vare deras stora erfarenhet av industrin ligger företagets casinomjukvara i framkant när det gäller kvalitet och teknisk expertis.

 

Populära spel från SkillOnNet

Magic and Wonders Slot

Alla skulle vi ha användning av lite mera magi i livet, oavsett hur gamla vi är eller hur sofistikerat vi tänker. Sloten Magic and Wonders tar oss ner i det magiska kaninhålet på en resa inspirerad av Alice i Underlandet som nog kan få ditt humör att stiga, och förhoppningsvis även balansen på ditt spelkonto.

 

Magic and Wonders är en klassisk slot med fem hjul med tre rader på varje och 30 insatslinjer. Du kan satsa mellan $0.01 och $5 per linje, så alltså kan du spela för både väldigt lite eller väldigt mycket på detta spel.

 

Alla spelets symboler är hämtade från Alice i Underlandet (även om huvudpersonen i detta spel har fått namnet Rebecca) och innefattar bland annat spelkortssoldater, en röd drottning, tebord och så Rebecca. Spelets wild är den leende katten och den ersätter alla andra symboler utom andra specialsymboler. Hattsymbolen räknas som spelet scatter och om du får upp tre av dessa får du spela bonusspelet ”Magic Hat”. Bilden på den vita kaninen är spelet fria spins-symbol som kan ge upp till 20 fria spins.

 

En annan bonusfunktion är ”Magic Door Bonus”, vilken triggas av en scatter och en trolldryckssymbol varsomhelst på spelplanen. Här får du välja mellan ett antal dörrar för att vinna upp till 1000 mynt.  Det finns även en multiplier-bonus samt en re-spin bonus med i spelet.

 

Detta är ett av SkillOnNets mest innovativa spel som levererar både snygg grafik och en riktigt underhållande spelstund.

 

Vampires Feast Slot

Den fantastiska Vampires Feast har fem hjul, tre rader och 20 anpassningsbara spellinjer. Välkommen till det övergivna slottet i Transsylvanien för att möta den odödliga greve Dracula! Försök att hålla dig vid liv och hitta hans skatter i denna snygga slot.

 

Klicka på gravstenarna för att betta, ställ in dina spellinjer och snurra hjulen. Spelet har börjat. Tre eller fler ylande vargar initierar fria spins-funktionen. Dessutom är spelet utökat med några bonusspel för att trigga spänningen till nya nivåer. Hittar du sex symboler med en kista får du spela ”Grave Digger Bonus” för att vinna extra krediter. Välj grav och gräv, så får du se hur mycket du vinner. Ett annat bonusspel triggas av tre pistoler. Du måste du skjuta tre fladdermöss som flyger i natten och kamma hem din belöning.

 

När du nästa gång matchar tre pistoler är bonusspelet ett annat – du måste nu försvara en flicka från Dracula genom att fånga honom i en bur. Och det kommer mera: tre matchande ”Blood Mode”-symboler triggar ”Blood Mode”-funktionen där dina vinster dubbas varje gång flickan dyker upp på hjulen med vinnande kombinationer. Nästa gång du får upp tre ”Blood Mode”-symboler avaktiveras funktionen. Om två eller fler Dracula-symboler dyker upp låser de hjulen och övriga hjul snurrar en extra gång för att öka dina vinster.

 

Detta spel har snygg grafik och ljudeffekter. Allt är vackert tecknat och animerat och påminner om gamla skräckfilmer med greven. Musiken och effekterna hjälper också till att förstärka stämningen i spelet.

 

Fun Fair Ride

Fun Fair Ride försöker att ge liv till alla de klassiska elementen från ett riktigt bra tivoli och föra in dem i ditt hem. Som sådan har spelet en bakgrund som utgörs av karuseller av olika slag. Hjulen är inramade med färgrika ljusslingor och spelkommandon som är gömda i andra element, såsom läskburkar och olika sorters godis.

 

Denna slot utgörs av fem hjul och har tio potentiella insatslinjer dragna över hjulen. Du hittar åtta grundsymboler i spelet och som du säkert kan tänka dig är alla inspirerade av nöjesfältens skoj, så gör dig redo på en tur med radiobilar, karuseller, berg- och dalbanor, pariserhjul och ångmaskiner! Tivolits ägare är spelets mest värdefulla symbol, som ger dig 4000 gånger din insats om fem stycken landar på en aktiv insatslinje.

 

Det finns fortfarande utrymme för extrafunktioner i Fun Fair Ride, vilket gör det än mer spännande och komplext. Presentboxen är nyckeln till tre olika bonusspel: Duck Shoot, Balloon Shoot och Strong Man. Om du får upp tre Night Mode-symboler har du chans att vinna den progressiva jackpotten, vars belopp du kan se ovanför hjulen. Du kan fortsätta att försöka tills att tre Day Mode-symboler dyker upp, då spelet återgår till dagsläge.

 

Fun Fair Ride är ett actionpackat spel med många priser och många funktioner. Grafiken är väldigt trevlig och gillar du tivoli eller gillade det som barn kommer du nog att digga denna slot!

 

Exempel på andra spel från SkillOnNet är:

 

Slots

 • Limo Party
 • Wild Crystal Arrow
 • Flip Flap
 • Ninja Master
 • Good and Evil
 • Steam Punk
 • Professor Bubbles
 • Zombie Bar
 • The Great White
 • Vegas 6000
 • 7 Heaven
 • Le Chocolatier
 • Jukebox 10 000
 • Ghost Pirates
 • Space Arcade
 • Tropical Juice
 • Wizard of Odds

 

Kort-/bordsspel

 • American Roulette Pro
 • European Roulette Pro
 • European Roulette Pro Special
 • French Roulette Pro
 • Craps
 • Pai Gow Poker
 • Punto Banco
 • American Blackjack Turbo
 • European Blackjack Turbo
 • Progressive Blackjack Turbo

 

Skrapspel

 • Break n’Egg
 • Castle Blaster
 • Golden Gift
 • Coffee Break
 • The Lost Aztec Treasure
 • Lady Disco
 • Jumping Jack
 • Good Luck Duck
 • Piggy Surprise
 • Rome Reveal
 • Lucky Fruity
 • Lucky Girl
 • Wall Street Winner
 • Triple Wins

 

Var kan du spela SkillOnNet spel?

För dig som vill testa lyckan med SkillOnNet rekommenderar vi ett besök på Slots Magic, Unibet Casino eller Betsafe vilka erbjuder spel från denna utvecklare.

Rival Gaming – Bolaget bakom de dramatiska i-Slotsen

Rival Gaming – Bolaget bakom de dramatiska i-Slotsen

 

Rival Gaming ägs av det cypriotiska Black Chip Ltd och verksamheten satte fart på allvar 2006. Detta är en spelutvecklare som levererar slots, videopoker, bordsspel, skraplotter med mera. Mest kända är de för sina i-Slots, en serie med videoslots som är berättelsebaserade med grafik av hög klass och avancerad teknik. I-Slots-spelen innehåller dramatiska handlingar som gradvis rör sig framåt och fler karaktärer dyker upp allteftersom.

 

Förutom spel erbjuder Rival Gaming många andra lösningar till casinooperatörer runtom i världen. Plattform-, marknadsförings- och automatiseringslösningar är bara en liten del av företagets tjänster.

 

FAKTA

Ägare: Black Chip Ltd
Licens: Utfärdad av Curacao Gaming Authority
Certifierad av: CertainKey
Spel i webbläsare: ja
Spelklient för nedladdning: ja
Mobilcasino: ja
Livecasino: nej

 

Rival Gaming har en enkel filosofi – att bygga spel som folk älskar att spela samt att tillhandahålla tjänster och stöd för att effektivt föra dessa spel in på marknaden. Man jobbar i nära samarbete med sina partners och strävar efter att förstå deras behov för att skapa de bästa produkterna, vilka tjänar deras ömsesidiga vinning.

 

På Rival Gaming vill man engagera sig för att möta de höga standarder som dagens spelindustri ställer och förväntar sig på områden som kundservice, rättvist spel och operatörsansvar.

 

Spelmjukvara från Rival Gaming

I Rival Gamings spelbibliotek finns idag över 160 unika titlar, inklusive spel för dator och mobil. Bland spelen ingår slots, videopoker, bordsspel, bingospel, kenospel, skraplotter, sudokuspel samt de berömda i-Slots-spelen.

 

i-Slots är berättelsebaserade slotmaskiner som tillåter spelaren att framskrida genom en story under spelets gång. Synopsis liknar en typisk såpopera fylld av intriger, kärlek, lögner och svek. Spelen har mycket bra kvalitet vad gäller grafik och animationer och de har med videoklipp som är med och driver handlingen. Hjulen och grafiken förändras och anpassar sig medan spelaren hittar vägen genom det interaktiva spelet. Dessutom är de fyllda av funktioner, bonusspel och minispel där spelaren kan påverka handlingen. Detta är en engagerande och mycket populär spelform för dem som gillar avancerade spel!

 

Alla spel från Rival Gaming går att öppna i webbläsaren och casinooperatören kan även välja att erbjuda dem i en nedladdningsbar klient, vilken funkar både på Mac och PC. En del av spelen går idag också att spela i mobila enheter.

 

Rival Gaming utöver spelen

Rival Gaming slog igenom på spelutvecklarfronten 2006 efter att ett team av duktiga spelutvecklare hade ägnat åratal åt research och utveckling. Företaget bestod då av en handfull kreativa konstnärer och ett stänk med visionära entreprenörer. Man använde sig av GiGse (Global iGaming Summit & Expo) som en språngbräda för att lansera sig själva. Sedan lanseringen har Rival Gaming licenserat sina spel och sin casinoplattform till ett 50-tal casinooperatörer över hela världen.

 

Nedan presenteras vilka tjänster Rival Gaming erbjuder utöver sina spel.

 

Plattform

Tillsammans med sina spel har Rival Gaming utvecklat en casinoplattform som de kallar Casino Controller. Den inkluderar bland annat ett toppmodernt backoffice, hundratals sidor av rapporter och anpassningsbar funktionalitet. Men framför allt ger den direkt tillgång till rapporter i realtid, vilket gör att den ger casinooperatörer viktig information och reducerar risken för bedrägerier.

 

Automatisering

Rivals ClassAct är ett unikt automatiseringsverktyg med ett robust filtrerings- och klassifikationssystem. Det tillåter casinooperatören att automatisera rutinmässiga, men viktiga uppgifter. Man skapar sina händelser, bestämmer reglerna och när de ska utföras, sen sköter systemet resten. Klassificering, bedrägerier och bonusar är några saker som går att kontrollera genom systemet.

 

Marknadsföring

Affiliate Marketing Software från Rival är en mjukvara som gör det möjligt för casinon att skapa, spåra och hantera affiliates. Mjukvaran tillhandahåller rapporter med förmågan att skilja mellan partners. Den har ett antal olika kompensationsscheman som baserar sig på tid och speltyp och den har en spårningsfunktion som är baserad på kundregistrering, loginsessioner eller individuella spelare för att hålla ordentlig koll.

 

Integrering

Kunder med sina egna plattformar eller partnerskap med andra plattformsleverantörer kan licensera Rivals spel till dessa. Spelen är byggda i PHP, Autscript, Javascript, php5 och Adobe Flash för att vara kompatibla med alla webbaserade, nedladdningsbara och mobila klienter.

 

Skräddarsydda verktyg och spel

Rivals utvecklingsteam skapar ofta skräddarsydda verktyg när man hittar en repetitiv eller tidskrävande uppgift. Då investerar man tiden i att skapa verktyg som gör att systemen kan bli mer effektiva och funktionella.

 

2014 lanserade sin mjukvara som möjliggör livechat. Detta system kan installeras och användas på hemsidor och liknar många instant messaging-klienter. Det installeras direkt i casinosystemet och gör att casinots supportpersonal kan prata med spelarna direkt, oavsett var de befinner sig.

 

Rival Gaming kan även skräddarsy spel på begäran.

 

Detta och en del annat sysslar Rival Gaming med.

 

Spel från Rival Gaming

As the Reel Turns 1 (i-Slot)

Vi tittar lite närmare på en i-Slot, vilket är något annat än en vanlig slot. Det du kan visserligen förvänta dig är en femhjuligt slot med 15 spellinjer, men detta är bara början. Liksom alla i-Slots från Rival Gaming har detta spel in djupgående historia och medan du spelar får du följa med i handlingen. Den utspelar sig med hjälp av mycket snygga och livliga animationer och sagan berättas med mycket humor.

 

Spelet består av sju scener och du inleder förstås med den första, vilken spelas automatiskt innan du börjar spela. När tre eller fler ”Advance to Next Scene”-symboler dyker upp på hjulen är det dags för nästa scen. Efter varje uppspelning återkommer du till spelet för att fortsätta att snurra hjulen. Du kan spela upp scener du redan sett genom att gå till spelets ”Game Map” i skärmens övre högra hörn.

 

Spelet består av fyra scatter-symboler: The Tommy Wong, Ivan the Fish, Bonus och Avance to Next Scene. Tre eller fler av dessa symboler varsomhelst triggar deras respektive bonusspel. I Tommy Wongs bonusrunda måste du välja den Tommy Wong-karaktär du tror att publiken kommer att gilla mest. I Ivan the Fishs bonusrunda får du tio fria spins med en multiplier som multiplicerar dina vinster med tre. I Counterfeit Chips bonusrunda får du klicka på de olika casinochipsen tills du klickar på ett stopp-chip. Värdena av de chips du plockat får du ut i vinst. Avance to Next Scene bonusrunda tar dig vidare till nästa scen. Ibland får du också en överraskningsbonus här.

 

Allteftersom scenerna fortskrider låser du upp fler bonusrundor och för att inte avslöja alltför mycket stannar vi där. Och som om inte detta vore nog finns det även två uppföljare till denna slot.

 

Fler i-Slots

 • As the reels turns ep. 2
 • As the reels turns ep. 3
 • Panda Party
 • Cosmic Quest Mission Control
 • Cosmic Quest Mystery Planets
 • Cash Cruise
 • The Back Nine
 • Bowled Over
 • Hole in Won
 • Heavyweight Gold
 • Fixer Upper
 • Psychadelic Sixites
 • Midway Madness
 • Japanorama
 • Reel Crime: Bank Heist
 • Reel Crime: Art Heist
 • Spy Game
 • Sherwood Forest Fortunes
 • Rock On!
 • Wild Safari
 • A Switch in TIme

 

Trehjuliga slots

Exempel på andra slots från Rival Gaming är:

 • Ten Times Wins
 • MegaWins
 • Diamond Cherries
 • WinMill
 • Tahiti Time
 • Surf Paradise
 • Snow Wonder
 • Heroes Realm
 • Global Cup Soccer
 • Med flera

 

Femhjuliga slots

 • Catsino
 • Frogged
 • All Aboard
 • 5 Reel Circus
 • Best of Luck
 • Atomic Age
 • Gobbler’s Gold
 • Habo’s Hoard
 • Lion’s Roar
 • Med flera

 

Slots med progressiva jackpottar

 • Jackpot 5x Wins
 • Major Moolah
 • One Million Reels BC
 • Money Magic
 • Strike Gold

 

Bordsspel

 • European Roulette
 • American Roulette
 • Blackjack
 • Multihand blackjack
 • Baccarat
 • Red Dog
 • Pai Gow
 • Craps
 • Rid’em Poker
 • Casino Battle

 

Videopoker

 • Deuces Wild
 • Double Joker
 • Aces & Faces
 • Deuces & Joker
 • Tens or Better
 • Joker Poker
 • Jacks or Better

 

 

 • Ladbrokes Casino
 • Bet365 Casino
 • Rizk
 • Casino Heroes
 • Kaboo
 • Guts
 • Titan Casino
 • Karl Casino
 • 888 Casino
 • Playhippo
 • Sverigeautomaten
 • Mr Green
 • Super Lenny
 • Thrills
 • Leo Vegas
 • Slots Magic
 • Betsafe
 • Unibet Casino

 

Revolver Gaming – För 3D-slots med biokvalitet

Revolver Gaming – För 3D-slots med biokvalitet

 

Revolver Gaming är en spelstudio inom casinospelutveckling som grundades 2010 av sydafrikanerna Daniel Lazarus och Ryan Lazarus. Företaget har sitt huvudkontor i nordvästra London och fokus för verksamheten ligger på att leverera premium kvalitetsslots och andra spel som ska levereras till sociala och reglerade spelmarknader. Deras spel är utvecklade i Flash, HTML5 och Unity3D för en sann tillgänglighet över många olika plattformar.

FAKTA

Grundare: Daniel Lazarus och Ryan Lazarus
Ägare: Lazinco Technologies Ltd.
Licens: Gambling Software License utställd av UK Gambling Commission
Certifierad av:
Spel i webbläsare: ja
Spelklient för nedladdning: nej
Mobilcasino: ja
Livecasino: nej

 

Själva presenterar sig Revolver Gaming som en studio med 3D-slots som sin stora specialitet. De anser att deras styrkor är deras öga för detaljer i själva spelandet, deras överlägsna grafik och deras programmering. De erbjuder även skräddarsydd design och utveckling för tredje parten som vill outsourca sin produktion av spelinnehåll.

 

Spelmjukvara från Revolver Gaming

Revolver Gamings lilla grupp av spelutvecklare är laddade för att utveckla videoslots i 3D. Spelen kan enkelt integreras på ett brett spektra av plattformar från tredje part som används inom nätcasinoindustrin just nu.

 

Spelen från Revolver Gaming är utvecklade med hjälp av Flash, HTML5 och/eller Unity3D. Som sådana kan spelen spelas både från PC, Mac, surfplattor och mobiltelefoner med Android eller iOS som operativsystem. Spelen använder sig av en inbäddad RNG (Random Number Generator) med helt slumpmässiga utfall, vilket garanterar att de ger ett rättvist och säkert spel.

 

Revolver Gamings spelportfölj har under årens lopp inte hunnit växa sig särskilt stor. Nio titlar finns för närvarande att hitta i deras spelbibliotek (varav tre ännu inte har släppts), men med tanke på vilken kvalitet grafiken och animationerna i spelen håller tror vi att det är en god idé att hålla koll på den här spelutvecklaren. Videosegmenten och soundtracken visar på en hög nivå av talang hos företagets anställda. Varje spel har tillverkats med väl genomtänkta wilds, scatters och bonussymboler, vilka ger spelarna fria spins och innovativa bonusfunktioner där stora priser kan vinnas.

 

Efter att Revolver Gaming tagit fyra år på sig innan första spelet släpptes på marknaden verkar företaget ha som målsättning att producera 3-4 spel per år. Några riktigt snygga slots från Revolver Gaming är Multiplier Man, Payday Highway, Robin Hood and his Merry Wins och Holiday.

 

Revolver Gaming i korthet

Revolver Gaming…

 • … grundades 2010.
 • … ägs av Lazinco Technologies Ltd, vilket styrs av grundarna till Revolver Gaming Ryan Justin Lazarus och Daniel Jaye Lazarus från Sydafrika.
 • … har sitt huvudkontor på Montagu Road i nordvästra London.
 • … fokuserar på att utveckla videoslots i 3D.
 • … erbjuder även skräddarsydd design samt outsourcingtjänster.

 

Spel från Revolver Gaming

Nedan presenteras några av Revolver Gamings nuvarande och kommande spel.

 

Robin Hood and his Merry Wins

 

 • 3×5 multiline
 • 20 insatslinjer
 • Slumpmässigt bonusspel
 • Bonusspel på annan skärm
 • Fria spins och expanderande wilds
 • Biokvalitet 3D
 • Kompatibelt med mobila enheter

 

Det här är en charmig och stilfull 3D-slot fylld av humor och äventyr. Här har Revolver Gaming tagit ett friskt grepp om ett klassiskt tema som porträtterar vår kulturella hjälte i sin traditionella roll som kämpen för de fattiga. Robin Hood är den modiga stjärnan i denna klassiska saga som förespråkar att det är spelaren som ska få den stora vinsten!

 

Med Jungfru Mariam vid sin sida och med hjälp av sina medbrottslingar kända som ”Merry Men” är Robin Hood fast besluten att hålla sig ett steg framför Nottinghams sheriff samt Kung John för att skydda och öka spelarnas bank.

 

Robin Hood and his Merry Wins erbjuder en bättre mobil erfarenhet genom att öka på basspelet med fler aktiviteter, istället för att förlita sig på bonusspelet som kanske inte hinner triggas igång i den kortare spelsessionen. Så genom att berika spelet med flera små funktioner med multipliers behöver spelet inte förlita sig lika mycket på bonusen för att spelet ska hinna ge utdelning i form av kul och vinster. För ett roligare och mer lönsamt spel alltså!

 

The Big Deal

 

 • 4×5 multiline
 • 30 insatslinjer
 • 3x Bonusspel på annan skärm
 • Fria spins
 • Klumpande wilds
 • Biokvalitet 3D
 • Kompatibelt med mobila enheter

 

Här kommer ett spel värdigt de bästa slotspelarna! The Big Deal är en 3D-slot i biokvalitet som har allt: en charmerande värd, en söt medvärd, tävlanden, utmaningar och massor av priser! Att The Big deal innehåller ett underhållande basspel med wilds som klumpar sig utgör bara början. Få tre eller flera ”Big Spin Bonus”-symboler och trigga igång ett hjul, vilket i sin tur ger dig chansen att vinna en av tre bonusspel i ett annat spelläge eller ett spel med fria spins.

 

Denna slot är utvecklad för de högsta förväntningarna. Det är optimerat för mobila enheter och action non-stop. The Big Deal levererar timmar av kul till spelarna!

 

Payday Highway

 

 • 3×5 multiline
 • 25 fasta insatslinjer
 • 2x bonusevents på skärmen
 • Ackumulatorbonus på annan skärm
 • Wilds som dubblar utbetalningarna
 • Biokvalitet 3D
 • Kompatibelt med mobila enheter

 

Payday Highway är en videoslot i 3D med ett behagfullt amerikanskt tema som tar dig med på utforskning, upptäckter, kul, äventyr och mellanstatliga resor, även känt som road trip. Här utnyttjas Amerikas vägar och stråk som bakgrund för interaktiva minispel och stora kartbaserade bonusevents. Payday Highway är inspirerat av några av de mest populära attraktionerna och landmärkena i USA.

 

Detta spel är fullt av funktioner även för den mobila spelaren. Payday Highway innehåller två underhållande bonusevents i basspelet, en wild multiplier samt en mellanstatlig ackumulator som triggar igång ett attraktivt bonusspel på en annan skärm för ordentligt stora vinster!

 

Genom att lägga många små multiplier-baserade bonusfunktioner i huvudspelet förlitar det sig mindre på bonusspelet för RTP. Detta gör att mobilspelare kan ha roligt med spelet under en längre tid!

 

Good Fishes (kommer snart)

 • 4×5 multiline
 • 30 fasta insatslinjer
 • Klumpande wilds
 • 6x specialevents med fria spins
 • Biokvalitet 3D
 • Kompatibelt med mobila enheter

Good Fishes är en videoslotsparodi som baserar sig på den mest kända gangsterfilmen från 1990-talet. I biokvalitet får du följa med in i denna karaktärsfyllda värld av oorganiserad kriminalitet i storstadsmiljö. Tvisten är att de inte behöver oroa sig för att ”sova med fiskarna” eftersom de redan är fiskar.

 

Denna slot har medium till hög volatilitet och innehåller wilds som bildar klungor och en bonusevent som belönar spelaren med en av sex olika frispinsbonusar. Detta är ett spännande spel som kan dela ut massiva vinster. Det är optimerat för att kunna spelas på mobiltelefon och generera massvis med kul för spelare!

 

Övriga titlar

De övriga spelen som Revolver Games har utvecklar heter:

 • Lotto Lucky: 9-rutigt rutnät utan insatslinjer, en lucky-symbol med lås och re-spins, dubbla utbetalningar och bonusspel.
 • Holiday: 3×5 multiline med 25 insatslinjer, fria spins med sticky wilds och ackumulatorbonus.
 • Space Traders: 9-rutigt rutnät utan insatslinjer, en lucky-symbol med lås och re-spins, dubbla utbetalningar och bonusspel.
 • Multiplier Man: 3×5 multiline med 20 insatslinjer, slumpmässigt bonusspel på skärmen, HI-Lo bonus samt fria spins med expanderande wilds.
 • Pet$ Payday: 3×5 multiline med 25 insatslinjer, fria spins med stacked wilds och bonusspel.

 

Var kan du spela Revolver Gamings spel?

Om du känner lusten krypa för att testa på Revolver Gamings spel kan vi rekommendera att du beger dig till Bet365 Casino eller till Betsafe där videoslots från utvecklaren erbjuds till spelarna.

 

Thunderkick – Med passion för underhållande spel

Thunderkick – Med passion för underhållande spel

 

Svenska Thunderkick grundades 2012 med den enkla, men effektiva slogan: ”We are Thunderkick, and we make games”. Företaget är helt fokuserat på att skapa slots och dessa går i regel att spela både på dator och mobil. Trots att de är relativt nya på marknaden och inte har hunnit släppa särskilt många slots än har de redan uppnått ett gott rykte bland spelare och recensenter.

 

FAKTA

Ägare: Thunderkick AB
Licens: utfärdad av Malta Gaming Authority
Certifierad av:
Spel i webbläsare: ja
Spelklient för nedladdning: nej
Mobilcasino: ja
Livecasino: nej

 

Thunderkick presenterar sig som ett ungt företag som utvecklar slots och en relaterad spelplattform. Företaget är baserat i Stockholm och flera av förgrundsgestalterna har tidigare haft roller hos det stora svenska spelutvecklingsföretaget NetEntertainment. Företaget sköter all planering och utveckling av spel och plattformar inom organisationen, vilket faktiskt inte är helt vanligt, och något som de också är stolta över.

 

Det är passionen för att utveckla underhållande spel som driver Thunderkick framåt,enligt dem själva, och man strävar efter att låta kvalitet gå före kvantitet. Man vill bidra med en förändring i spelindustrin genom att förbättra helhetsupplevelsen för användarna på nätcasinon.

Spelmjukvara från Thunderkick

Så vad har då Thunderkick att erbjuda casinooperatörer och spelare? Ja, än så länge har de inte skyndat på spelutvecklingen och i spelportföljen ligger idag endast ett femtontal spel. Dessa titlar har dock imponerat på många och flera av de stora och välkända casinona har tagit in dem i sitt utbud.

 

Thunderkicks spel är utvecklade i Flash eller HTML5 och är spelbara över en rad olika plattformar såväl som på nästan alla enheter du kan tänkas använda för att spela. De är utvecklade med snygg och proffsig 3D-grafik, men är reducerade i storlek, vilket gör att de går snabbare att ladda än slots från många andra spelutvecklare.

 

Thunderkick släpper som sagt inte slots på löpande band för att utöka sitt utbud. Det kan ta flera månader mellan deras releaser, då varje slot genomgår en intensiv produktionsprocess, vilken upptar en stor del av företagets personal. Detta gör dock att du får ett slutresultat som du minns långt efter att hjulen slutat att snurra.

 

Korta fakta om Thunderkick AB

 

Thunderkick…

 

 • … grundades i Stockholm 2012 och leds av Sven Georg Grip.
 • … är ett ungt aktiebolag som utvecklar slots och en spelplattform.
 • Företaget har sitt huvudkontor på Odenplan i Stockholm och innehar en spellicens på Malta.
 • … är utvecklat av ett team som har många års erfarenhet av spel och spelutveckling.
 • … drivs av en passion för att utveckla underhållande spel och strävar efter att låta kvalitet komma före kvantitet.
 • … vill bidra till att förändra spelindustrin genom att förbättra användarens helhetsupplevelse av ett nätcasino.
 • … hade 2015 en omsättning på 684 000 kronor.

 

Spel från Thunderkick

Nedan kan du läsa om lite information om de slots som för närvarande (januari 2017) finns i Thunderkicks sortiment.

 

Turning Totems

Turning Totems är en slot med fem hjul och 11 insatslinjer som kan spelas i dator och de flesta mobila enheter. Liksom namnet antyder handlar spelet om totems. Temat är inspirerat av den amerikanska ursprungsbefolkningens kultur och en öken utgör spelets bakgrund. En indiankrigare står i skärmens vänstra hörn och hjulen utgörs av fem totempålar som var och en visar tre ansiktsmasker.

 

Symbolerna på hjulen är alla relaterade till temat och inkluderar ansiktsmasker i olika stilar och färger. Den högst betalande symbolen är den bruna örnen som också är en sovande wild-symbol. Det finns även en specialsymbol som kallas för ”thunder snake”.

 

Landar denna ormsymbol på ett hjul förvandlas detta hjul till ett ”thunder reel”, vilket innebär att alla örnsymboler på hjulet förvandlas till wilds. Det är alltså ormen som väcker örnens wild-funktion. När färre än tre ormsymboler landar på hjulen får du även ett respin, medan fler än tre symboler ger fem fria spins. De thunder reels som aktiverat de fria spelen fortsätter att vara aktiverade under dessa spins. Om fler ormsymboler landar på hjulen under de fria omgångarna utökar du antalet thunder reels.

 

 • Turning Totems har en genomsnittlig återbetalningsgrad på 96,1 %.
 • Den högsta möjliga vinsten på ett spin är 998 gånger insatsen.
 • De största möjliga vinsterna kan göras under fria spins-funktionen.
 • Turning Totems har snygg grafik och har ett spelvänligt gränssnitt.

 

Børk The Berserker

Børk The Berserker är en femhjulig slot med 25 spellinjer och ett tema inspirerat av gamla nordiska myter och legender. I denna slot får vi följa med huvudpersonen Børk när han slåss mot monster och skurkar för att rädda sin ungmö.

 

Symbolerna i detta spel är hämtade från forntiden där symbolerna med låga värden utgörs av gamla vikingamålningar. Symbolerna med högre värden utgörs av läskiga monster och en vacker flicka som attackeras av en mörk varelse. Scatter-symbolen är en lila skurkaktig figur. Wild-symbolen visar Børk själv och denna kan landa på hjul nummer 2, 3, och 4. Wild-symbolen är en stacked symbol, vilket innebär att den täcker hela hjulen som den landar på. Denna kan ersätta alla utom scatter-symbolen.

 

Børk The Berserker innehåller en huvudfunktion – fria spins – vilka triggas av att tre eller fler scatter-symboler landar på varsomhelst på hjulen. Antalet fria spins beror på hur många symboler som landat – 3 symboler ger 10 fria spins, 4 symboler ger 20 och 5 symboler ger 50 fria spins. Funktionen kan återtriggas medan gratisspelen pågår genom att minst tre nya scatter-symboler landar på nytt.

 

 • Børk The Berserker ger en genomsnittlig återbetalning på 97,30 %.
 • Temat är intressant och har funktioner som kan ge en bra utdelning för dem som har turen på sin sida.
 • Grafiken och designen är både snygg och funktionell.

 

1429 Uncharted Seas

1429 Uncharted Seas är en femhjulig slot med 25 spellinjer. Detta spel hämtar sin inspiration från upptäcktsresandens era med en bakgrundsdesign som får spelaren att känna sig som en modern Columbus eller Magellan.

 

Symbolerna på hjulen är relaterade till havet och inkluderar bilder av en rad olika havsinspirerade varelser, såväl som teckningar av solen, månen och stjärnorna. Scatter-symbolen i detta spel är en teckning av en kompass, medan wild-symbolen utgörs av ett 1400-talsskepp. Den sistnämnda kan ersätta samtliga symboler i spelet utom scatter-symbolen och när den landar kommer den att expandera över hela hjulet.

 

Scatter-symboler delar ut fria spins om tre eller fler symboler landar någonstans på hjulen. Hur många fria spins du får beror på antalet symboler som landat där 3 symboler ger 10 spins, 4 scatters ger 20 spins och 5 scatters ger 50 spins. Om en scatter-symbol dyker upp under de fria spelen får du ytterligare fem fria spins som läggs till.

 

 • 1429 Uncharted Seas har en genomsnittlig återbetalning på 98,60 %, vilket är det hittills högsta på en slot från Thunderkick.
 • Sloten har ett roligt tema, snygg grafik och design.
 • Förutom fria spins och expanderande wilds kan spelet dela ut relativt höga belopp.

 

Fler titlar

De andra titlarna på slots från Thunderkick är:

 • Frog Grog
 • Esqueleto Explosivo
 • Spectra
 • Magicious
 • Babushkas
 • Flux
 • Sunset Delight
 • Birds On A Wire
 • Zoom
 • Arcader
 • Toki Time
 • Fruit Warp

 

Var kan du spela Thunderkicks spel?

Om du känner för att spela någon av Thunderkicks slots kan vi rekommendera någon av följande casinosajter:

 • Rizk
 • Guts
 • Kaboo
 • Mr Green
 • Leo Vegas
 • Super Lenny
 • Sverigeautomaten
 • Thrills
 • Betsafe
 • Unibet Casino

Play’n Go – Med mål att glädja

Play’n Go – Med mål att glädja

Den svenska spelutvecklaren Play’n Go har varit verksam sedan 1997 och utvecklat en serie av spel för casinon på nätet. Spelen levereras framför allt på den europeiska marknaden och i dagsläget har de kontor på Malta och Alderney samt i Storbritannien, Danmark, Belgien och Gibraltar.

 

Play’n Go utvecklar sina produkter med hjälp av egen patentskyddad teknologi, vilken de kallar för ”Maven”. De erbjuder sina kunder tillgång till en serverlösning som kan hantera massor av spelare samt ett bibliotek med ett 60-tal spel inom kategorierna slots, videopoker och skraplotter.

 

FAKTA

Ägare: Digital Fish Software AB
Licenser: utfärdade av Great Britain Gambling Commission, Alderney Gambling Control Commission, Malta Lotteries & Gaming Authority m.fl.
Certifierad av:
Spel i webbläsare: ja
Spelklient för nedladdning: nej
Mobilcasino: ja
Livecasino: nej

 

Play’n Gos mål är att glädja andra och att inspirera dem till kul. Detta koncept används även för att skapa en trevlig arbetsmiljö och de som arbetar för företaget delar en vision om att leverera underhållning på toppnivå. På företaget ses det också som en självklarhet att hålla sig uppdaterade med den senaste tekniken och att använda kunskapen när man utvecklar morgondagens spel.

 

Spelmjukvara från Play’n Go

Play’n Go erbjuder spel inom kategorierna slots, bordsspel, bespoke (vilket innebär att de är skräddarsydda enligt klients önskemål), videopoker, skraplotter, fasta odds och videobingo.

 

De flesta av Play’n Gos titlar är slots, vilka är utvecklade ur idéer som kommer från företaget självt. Spelen tycks ha någorlunda höga produktionsvärden och tillräckligt många bonusfunktioner för att hålla spelarna roade. Många av deras slots är också riktigt snygga, animations- och grafikmässigt.

 

Play’n Gos spel kan spelas direkt i webbläsaren, men de kräver stöd för Flash. För en riktigt snygg spelupplevelse kan du välja att se spelet i fullversion så får du upp det i HD-format. Detta kräver dock både en snabb uppkoppling och dator. Play’n Go har ingen spelklient som kan laddas ner. Däremot har de en mobil plattform som tillåter spel att spelas på smartphones och surfplattor. Dessa spel utgör bra representationer av sina desktopversioner och innehåller samma grafik och funktioner.

 

Berättelsen om Play’n Go

I mitten av 1990-talet insåg en grupp datanördar att de kunde gå samman för att erbjuda företag mer underhållande och pålitliga system och mjukvaror. Alla hade de erfarenhet av att jobba som konsulter för dagens banbrytande företag inom branschen. Så 1997 startade Play’n Go i svenska Växjö.

 

Play’n Go beskriver sitt mål med att helt enkelt glädja andra och att inspirera dem att ha det roligt. Denna positiva inställning skapar en optimistisk och samarbetsvänlig arbetsmiljö och förbättrar deras relationer med klienter och kanske viktigare, deras indirekta relationer med spelare som söker underhållning genom spelen de skapar.

 

De senaste två decennierna har Play’n Go växt stadigt och idag har de många talangfulla medlemmar i sitt team som delar visionen om att skapa underhållning på toppnivå. Detta gör man genom att utnyttja varandras kunskaper och skickligheter i en miljö där man trivs i varandras sällskap med att förstärka den innovativa processen.

 

Eftersom Play’n Gos hjärtan slår för tekniken håller de sig á jour med den senaste teknologin och tar med kunskapen till bordet när de utvecklar spellösningar för framtiden. Företaget menar att man var den första spelutvecklaren online som flyttade till den mobila arenan och de siktar alltid på att hålla sig i framkant.

 

Baserat på egen erfarenhet vet Play’n Gos teammedlemmar att komplexitet och tekniska problem kan sabba njutningen av att spela på nätet. Därför strävar de efter att utveckla felsäkra spel som deras klienter kan vara stolta över och deras spelare kan njuta av utan krångel. Play’n Go vill att deras kunder ska kunna lita på att de fokuserar på alla vitala aspekter av underhållning och jobbar snabbt och ambitiöst med att leverera marknadens finaste spel och system.

 

Spel från Play’n Go

Tower Quest – Slot

Tower Quest är en supersnygg slot med 20 insatslinjer. Ta på dig uppdraget att utkämpa det heroiska slaget för att besegra den onda trollkarlen.

 

Möt vänner och fiender längs din väg – från eldsprutande drakar till ilskna orcher. Det mörka tornet reser sig framför dig som en wild-symbol och täcker alla de tre positionerna på hjulet för att leda dig mot större ära och rikedomar.

 

Samla ampuller av kraftfulla drycker som sprider sig på hjulen för att låsa upp en sekvens av fem fria spins eller ett magiska re-spin när du behöver det som mest. Kom bara ihåg att ju mer av drycken du samlar, desto vildare blir ditt äventyr och desto större blir din belöning!

 

När dina ögon får möta den hotfulla trollkarlens blick från någon av tre positioner börjar den ultimata striden. Rulla tärningen och hoppas att kortet som ska bestämma ditt öde kommer att gynna dig.

 

Fler Slots

v 7 sins v Holiday Season v Super Flip
v Hugo v Sails of Gold v Golden Caravan
v Grim Muerto v Fire Joker v Cloud Quest
v Samba Carnival v Wizardof Gems v Aztec Princess
v Royal Maqquerade v Golden Legend v Easter Eggs
v Pimped v Leprechaun goes to Hell v Kaffe BAR-BAR-BAR’en
v GEMiX v Merry Xmas v Crazy Cows
v Golden Ticket v Pearls of India v Speed Cash
v Enchanted Crystals v Dragonship v Chinese New Year
v Jolly Roger v Leprechaun goes Egypt v Jewel Box
v Enchanted Meadow v Pearl Lagoon v Ninja Fruits
v Wild Blood v Aztec Idols v Myth
v Riches of IRA v Photo Safari v Fortune Teller
v Space Race v Lady of Fortune v Gunslinger
v Gold Trophy 2 v Energoonz v Fruit Bonanza
v Cats & Cash v Lucky Diamonds v Ace of Spades
v Bell of Fortune v Mystery Joker v Gift Shop
v Golden Goal v Wild Melon v Cops n Robbers

 

 

Pai Gow Poker – Bordsspel

Pai Gow Poker är en variant av poker spelad med en kortlek på 53 spelkort som inkluderar en joker. Jokern kan användas som ett Ess för att komplettera en stege, flush eller straight flush.

 

Följande regler gäller:

 • Korten blandas efter varje runda.
 • Spelet spelas med en kortlek.
 • Handen med fem kort måste alltid rankas högre än handen med två kort.
 • En vinnande hand betalar ut 1:1 på Ante-vadet, minus 5 % som casinot tar ut i avgift.

 

Fler bordsspel

 • Super Wheel
 • Money Wheel
 • BEAT ME
 • Casino Stud Poker
 • BlackJack MH
 • European BlackJack MH
 • Casino Holdem
 • Double Exposure MH
 • European Roulette
 • English Roulette
 • French Roulette
 • Single Deck MH
 • Mini Baccarat

 

Jackpot Poker – Videopoker

Efter att du lagt ditt bet får du fem initiala kort. Klicka på korten du vill behålla. Kort som du inte valt att behålla kastas bort och ersätts av nya kort när du trycker på DEAL. Rangen på din sista hand på fem kort bestämmer din utbetalning enligt vinsttabellen. Du har också valet att försöka multiplicera din vinst genom att spela ett bonusspel upp till fem gånger och upp till 1000 mynt.

 

Fler Videopokerspel

 • Joker Poker MH
 • Deuces Wild MH
 • Jack or Better MH

 

Övriga spel

 • Scratch Ahoy (skraplott)
 • Hole in One (skraplott)
 • Triple Chance HiLo (Fast odds-spel)
 • Flying Pigs (bingospel)
 • Bugs Party (bingospel)

 

Var kan du spela Play’n Gos spel?

Vi rekommenderar dessa casinooperatörer om du vill prova lyckan med spel från Play’n Go:

 

 • Bet365 Casino
 • Rizk
 • Casino Heroes
 • Kaboo
 • Guts
 • Mr Green
 • Super Lenny
 • Thrills
 • Leo Vegas
 • Betsafe

WMS/Williams Interactive – Från Flipper till Slots

WMS/Williams Interactive – Från Flipper till Slots

WMS är en tillverkare och leverantör av slotmaskiner, videoslotsterminaler och mjukvara till casinon. De erbjuder även spel för nätet och mobilen genom dotterbolaget Williams Interactive. Företaget består av ett gäng olika dotterbolag som binds samman av WMS Industries, vilket i sin tur köptes upp av Scientific Games Corporation 2013.

 

Året som WMS gjorde entré i slotmaskinernas värld var 1994. Två år därpå introducerades deras första succémaskin, Reel’em In och den följdes av en serie med likande spel, såsom Jackpot Party, Boom och Filthy Rich. 2001 introducerades dess Monopolserie och sedan dess har de fortsatt att ta emot licenser för att tillverka spelmaskiner med kända märken. 2010 började WMS att utveckla slots för nätet och i juli 2012 avslöjade WMS Industries att man bildat dotterbolaget Williams Interactive som var helt inriktade på att leverera spel till den nätbaserade industrin.

 

FAKTA

Grundare: Harry Williams
Ägare: Scientific Games Corporation
Spel i webbläsare: ja
Spelklient för nedladdning: nej
Mobilcasino: ja
Livecasino: nej

 

Spelmjukvara från Williams Interactive

Spelen från Williams Interactive ges idag ut av Scientific Interactive och de spelas med fördel direkt i webbläsaren. En del av dem går även bra att spela i mobila enheter.

 

Williams Interactives slots är unika i sin design och olika spelmotorer utvecklas för olika spel. Många av dem innehåller gott om bonusspel och funktioner. De erbjuder slots med stacked wilds, expanding wilds, fria spins, wild multipliers, slumpmässiga prisutdelningar, spännande plockbonusar med mera. I WMS slots kan du i de flesta spelen förvänta dig ganska frekventa vinster och bonusspel.

 

Flera av Williams Interactives titlar rör teman som kommer från kända märken, till exempel Monopol, Trollkarlen från Oz och Top Gun. Andra teman som hittas bland titlarna är mer generella mytologiska stilar samt söta eller tuffa djurteman.

 

WMS Industries historia

Williams Interactive är ett dotterbolag till WMS Industries, vars rötter leder tillbaka ända till 1943 då Willams Manufacturing Company grundades av Harry Williams (uppfinnaren av Flipperspelens lutningsmekanism). Under 1900-talets sena decennier producerade Williams populära flippermaskiner och tv-spel. När 1996 kom hade WMS överfört sitt tv-spelsbibliotek till dotterbolaget Midway Games. Den snabba nedgången i arkadspelsindustrin gjorde flipperverksamheten olönsam och 2000 sålde WMS av denna verksamhet.

 

Samtidigt hade WMS 1991 skapat en ny division – Williams Gaming – som började släppa videolotteriterminaler för marknaden i Oregon 1992. Williams Gaming gjorde entré på den hjulsnurrande slotmaskinsmarknaden 1994 och det dröjde fram till 1996 innan företagets rötter i tv-spelsvärlden visade sin styrka, då de introducerade Reel’em In, en videoslotsmaskin med möjlighet att spela på flera linjer och med flera mynt. De kommande åren följde en rad liknande spel, såsom Jackpot Party, Boom och Filthy Rich.

 

Under 1990-talet växte spelindustrin, då fler stater tillät casinospel och videolotteriterminaler och då infödda amerikanska stammar byggde casinon. Den divisionen inkorporerades som WMS Gaming 1999 och har sedan dess fokuserat och håller på tillverkning, försäljning, leasing, licensering och management av spelmaskiner.

 

2001 avslöjades ett tekniskt fel i företagets mjukvara som gjorde att spelare kunde tjäna pengar på en del maskiner utan att betala för dem. Industriledaren IGT stämde också WMS för patentintrång och domen gjorde att WMS tvingades begränsa flexibiliteten i en del spel.

 

Men 2001 var även året då WMS introducerade den mycket framgångsrika serien av ”deltagande” slots med Monopoltema.  Därefter har många välkända teman prytt företagets slots inklusive Men in Black, The Wizard of Oz och Lord of The Rings. En del av dessa spel är sammankopplade inom casinon, och ibland även mellan flera olika casinon, med chanser på stora progressiva jackpottar. Dessa spel har visat sig mycket populära och lönsamma för företaget.

WMS Industries köptes i oktober 2013 av Scientific Games för $1,5 miljarder. Idag verkar de som ett dotterbolag till dessa med att tillverka spel, både för nätet och för landbaserade casinon.

Spel från Williams Interactive

Nedan presenteras ett par av Williams Interactives slots för att du ska få en bild av vad de erbjuder:

 

Wizard of Oz

Denna slot baserar sig på en av tidernas favoritfilm – Trollkarlen från Oz. Spelet innehåller fem hjul och 30 insatslinjer med en högsta utbetalning på $50 000. Detta är ett roligt spel med en del detaljerade funktioner. Det innehåller fria spins, en bonusrunda, wild-symboler, scatter-symboler och stora jackpottar.

 

Grafiken i Wizard of Oz utgörs av karaktärer från filmen som ser ut som om de var hämtade därifrån (med undantag att de är i färg). Symbolerna inkluderar Dorothy, hunden Toto, Smaragdstaden, röda klackskor, en tornado, fågelskrämman Bolger, lejonet Lahr, plåtmannen Haley, den onda häxan från väst och den goda häxan från norr med flera.

 

Wizard of Oz har flera bra och roliga funktioner, såsom en wild-symbol som ersätter andra symboler för att skapa högre vinster och en expanderande wild-funktion som triggas av den goda häxan Glenda. Det innehåller också en scatter-symbol som kan trigga igång en plockbonus där spelaren får välja ett kontant pris, fria spins-funktionen ”the Winged Monkey” eller det interaktiva bonusspelet ”the Road to Emerald City”.

 

Leprechaun’s Fortune

När det handlar om att snurra på hjul är det väl egentligen ingenting som kan slå irländsk tur och av denna anledning levererar Williams Interactive denna femhjuliga slot med 50 insatslinjer och kanske till och med lite guld. Det irländska temat är ganska givet med huvudfokus på den grönklädda och irländska pysslingen eller hustomten som kallas leprechaun och har en kruka fylld av guld och bor precis där regnbågen slutar.

 

Grafiken i detta spel sticker inte ut något avsevärt, men däremot ger den ett positivt helhetsintryck. Symbolerna är relativa och porträtterar irländska ikoner som fyrklöver, älvor, giftiga svampar, violiner med mera. Leprechaunen själv är spelets wild-symbol som i vanlig ordning ersätter andra symboler för att hjälpa dig att skapa vinster.

 

Leprechaun’s Fortune är ett enkelt spel och innehåller bara en bonusfunktion, vilket kanske kan ses som en svaghet om man tycker om spel med många spännande funktioner. Bonusfunktionen består hursomhelst av fria spins och dessa triggas igång om du får tre krukor med guld på de första tre hjulen. Detta belönar dig med tio fria spins. Leprechaun-symbolen kan dyka upp under gratisspelen och när han gör det fryser han på sin position för resten av spelen. Om du har tur får du tillräckligt många sticky wilds för att kamma hem en imponerande summa.

 

Fler spel

Andra titlar med Williams Interactive som upphovsman är:

 

v  Giants Gold v  Gorilla Chief 2 v  Luau Loot
v  Kingdom of the Titans v  OMG! Kittens v  Zeus
v  Bruce Lee v  Star Trek Red Alert v  Gold Fish
v  Buffalo Spirit v  Magic Wand v  Star Trek Explore New Worlds
v  Amazon Queen v  Black Knight v  King of Africa
v  The Wizard of Oz v  Reel’em In Big Bass Bucks v  Lancelot
v  Startrek The Truble with Tribes v  Invaders from the Planet Moolah v  Dragons Inferno
v  Temptation Queen v  Egyptian Riches v  Super Jackpot Party
v  Rome & Egypt v  Nemo’s Voyage v  Li’l Red
v  Viking Vanguard v  Cool Jewels v  Sea of Tranquility
v  Roman Chariots v  Yahtzee v  Red Flag Fleet
v  Montezuma v  Lunaris v  The Wizard of Oz Wicked Riches
v  Fire Queen v  Gems Gems Gems v  Raging Rhino
v  Zeus III v  Crystal Forest v  Jackpot Block Party
v  Elvis the King v  Hearts of Venice v  Bruce Lee
v  Black Knight II v  Bier Haus v  Jungle Wild
v  Spartacus Gladiator of Rome v  Alice & The Mad Tea Party v  Wizard of Oz Ruby Slippers
v  Glitz v  Kronos v  Kiss: Shout It Out Loud!

 

 

Var kan du spela William Interactives spel?

För dig som vill prova lyckan på någon av William Interactives slots kan du besöka:

 

 • Bet365 Casino
 • Rizk
 • Kaboo
 • Guts
 • Sverigeautomaten
 • Mr Green
 • Super Lenny
 • Thrills
 • Leo Vegas
 • Slots Magic
 • Betsafe

OMI Gaming – En liten utvecklare med stort rykte

OMI Gaming – En liten utvecklare med stort rykte

En lovande nykomling inom casinomjukvara är OMI Gaming som inledde sin verksamhet i Stockholm 2012. Detta företag har sitt fokus inriktat på att skapa högkvalitativa slots, skraplotter och andra casinospel för flera plattformar, såsom datorer och mobila enheter.

 

Trots att OMI Gaming är en liten spelutvecklare med relativt få år på nacken har de redan fått en hel del cred från sin bransch för sina kvalitetsprodukter. Till exempel har de nominerats i kategorierna Bästa Mobila Spelapp och Årets Bästa Tillverkare.

 

FAKTA

Ägare: O.M.I. AB
Licens: eGambling Licence utställd av Alderney Gambling Control Commission (AGCC)
Certifierad av: Technical Systems Testing (TST)
Spel i webbläsare: ja
Spelklient för nedladdning: nej
Mobilcasino: ja
Livecasino: nej

 

OMI Gaming har som sitt mål att tillhandahålla de bästa spelprodukterna på marknaden för flera plattformar. Genom att klara den stränga ansökningsprocessen för AGCC har de bevisat sig ha produkter som håller den högsta internationella standarden.

 

Företaget är licenserat och reglerat av Alderney Gambling Control Commission. Deras mjukvara använder en RNG (Random Number Generator) för att försäkra att spelen är säkra och rättvisa för spelarna. Alla spel har testats och blivit godkända av Technical Systems Testing i Alderney, Gibraltar, på Malta samt Isle of Man.

 

Spelmjukvara från OMI Gaming

OMI Gamings spelutbud är litet och består i huvudsak av slots, men även en del skraplotter finns med i portföljen. Företaget samarbetar med andra mjukvaruleverantörer, såsom EveryMatrix, x18bet, Plus-Five Gaming och BetConstruct, och därmed kan OMI Gaming spel väljas ut av casinooperatörer som köper sina spelpaket från dem också.

 

Spelen som OMI Gaming utvecklar öppnas direkt i webbläsaren och är kompatibla med de flesta webbläsare och operativsystem. Dessutom är spelen utvecklade för att kunna spelas på mobiler och surfplattor – de öppnas även här direkt i webbläsaren och ingen app behöver laddas ner.

 

Majoriteten av titlarna är som sagt slots, vilka täcker en rad olika teman. Grafiskt har spelen en modern look, utan att vara överväldigande: de flesta spelen innehåller bara en liten del animationer, men bakgrunderna är ofta fyllda med rörelse och snyggt konstarbete. Men det riktiga arbetet visar sig verkligen i spelfunktionerna, där många av spelen består av både klassiska bonusspel såsom fria spins, expanderande wilds och mer överraskande bonusmoment.

 

Detta är OMI Gaming

OMI Gaming ligger i Stockholm och ser sig som ett ungt och banbrytande företag inom mobil spelteknik. Företagets engagemang ligger i att producera de bästa, mest högpresterande casinospelen för flera plattformar. Sedan OMI Gamings mobila plattform Kazuri Casino Module lanserades i januari 2012 har företaget godkänts spellicens från Alderney och signerat fleråriga avtal med ett antal casinooperatörer, till exempel EveryMatrix och x18bet.

 

Företaget har under sin korta tid i branschen hunnit utmärka sig för sina prestationer samt sina innovativa och underhållande produkter. 2012 nominerades de i kategorierna Bästa Mobila Spelapp och Mobil Innovation på Mgaming Awards. 2013 nominerades de till Årets Bästa Tillverkare på Totally Gaming Awards och var även med bland finalisterna för RNG – Årets Casinoleverantör.

 

Spel från OMI Gaming

Nedan kan du läsa om de spel som OMI Gaming presenterar på sin hemsida:

 

Lucky For You

Lucky For You är en videoslot med tio fasta insatslinjer som betalar från vänster till höger och från höger till vänster. Spelet har två supermeterspel: ”Fortune Game 20” och “Fortune game 100“ med en slumpmässig multiplier mellan x2 och x25, wilds, re-spin-funktion med länkade stopp, dubbla symboler (vinster för upp till tio av samma sort) och två lyckohjul.

 

Devils Advocate

Devils Advocate är en 25-linjig videoslot med expanderande wilds på tredje hjulet och multiplicerande wilds. Grundspelet kan spelas i tre olika lägen som passar olika typer av spelare och spelstilar:

 • Advocate mode med frekventa vinster
 • Devils mode med högre vinster
 • Devils Advocate mode med en spelupplevelse där allt ingår.

 

Efter varje spin kan spelaren belönas med ”the Deviled Egg” som en överraskning från spelet. Det är ett bonusspel med fria spins som inkluderar slumpmässiga sticky wilds som hålls kvar på sin position på hjulen under ett slumpmässigt antal spins.

 

Grand Spin Auto

Grand Spin Auto är en trehjulig supermeter slot med tre olika bonusspel i lyckohjulsform och med garanterade kontanta priser. Supermeter-läget ökar chanserna att vinna enorma priser och triggas av bonusfunktionen. Spelet är utvecklat i nära samarbete med en av OMI Gamings partners.

 

Benny The Panda

Benny The Panda är en videoslot med 30 insatslinjer och två progressiva jackpottar, fria spins och wilds. Wild-symbolen ersätter inte bara alla symboler utom scatter-symbolen, utan dubblar även alla vinster som den är med och genererar. Spelaren kan vinna upp till 59 400 mynt på ett spin, förutom den progressiva jackpotten.

 

Platinum Bullions

Platinum Bullions är ett instant-win skraplottsspel med en mystery chance, wilds på alla rutor och en multiplier upp till x25. Spelet har medium volatilitet och bör ge en uppslukande spelupplevelse.

 

Gold bars and Rounds

Gold bars and Rounds är ett instant-win skraplottsspel med sessionsbaserad spelmatematik och en spännande upplevelse. Spelet ska vara det perfekta valet för milleniumspelare som letar efter spel med högt underhållningsvärde.

 

Gold bars and Rounds har en intressant design och toppvinster som ligger på x10 000 gånger insatsen och det finns även virala delningsmöjligheter inbyggda i spelet.

 

Scratch and Win

Scratch and Win är en instant-win lottoprodukt som kommer packad med tre olika temaspel och för varje spel finns det tre nivåer av mystery priser.

 

Detta spel har en exklusiv design med en väldigt unik twist. Scratch and Win är ett bra spel, marknadsföringsverktyg och passar många olika typer av spelare. Spelet är utvecklat i nära samarbete med en av OMI Gamings partners.

 

Tres Hombres

Tres Hombres är en mobil videslot med 243 insatslinjer och med piñata bonusspel, fria spins och expanderande wilds. Förutom det actionpackade spelet kan spelaren vinna upp till 246 570 spel på ett enda spin. Testa din lycka, på vad OMI Gaming själv kallar en av sina mest fantastiska mobila videoslots någonsin.

 

Jungle fruits

Jungle fruits är en videoslot med hög energi, tio insatslinjer och fem hjul med spelarna som kräver ett högt underhållningsvärde, slående grafik och ett enastående spel som målgrupp. Monkey wilds hjälper spelaren att matcha symboler på insatslinjerna och Jungle Explorer scatter-symbolen kan trigga fria spins gång på gång. Snurra din väg genom djungeln eller bli den lyckliga vinnaren till djungelns jackpot.

 

Princess fortune

Princess fortune är en traditionell videoslot med 20 spellinjer och fem hjul. Följ med prinsessan på sin jakt efter sin prins. I ett land långt borta där grodor förvandlas till prinsar och prinsesskronor triggar igång fria spins utspelar sig denna slot.

 

Benny the Panda mini

Benny the Panda mini är ett riktigt framgångsrikt minispel som av en del till och med beskrivs som brilliant! Detta spel har en låg till medium volatilitet och inriktar sig på nya till medelerfarna eller spelare som letar efter ett spännande spel med en chans på en enorm jackpot som dessutom ständigt växer sig större.

 

Jungle Fruits mini

Jungle Fruits mini riktar sig också till nybörjare och medelerfarna spelare med frekventa fria spins och en progressiv jackpot som bidrar till spänningen.

 

Tres hombres mini

Tres hombres mini är en miniversion av den stora videosloten och innehåller tillika 243 spellinjer och den har visat sig vara mycket omtyckt av spelare. Detta är en av de mest populära minititlar som OMI Gaming har utvecklat och riktar sig till spelare med en del eller mycket erfarenhet.

 

Var kan du spela OMI Gamings spel?

Om du vill spela spel från OMI Gaming rekommenderar vi att du beger dig till Guts Casino som erbjuder spel från denna utvecklare.

Aristocrat – Med förmåga att tänka om

Aristocrat – Med förmåga att tänka om

Aristocrat är en av giganterna i spelvärlden. Företaget grundades 1953 i Sydney och har idag kontor och verksamhet i alla världsdelar utom Antarktis. De inledde sin historia med att tillverka slotmaskiner till landbaserade casinon och idag gör de dels det, men de har också tagit spelen till den digitala världen.

 

Slots är Aristocrats specialitet och de har producerat flera prisbelönta titlar. Deras flaggskepp och mest populära titel på nätet ”Heart of Vegas” har underhållit hundratusentals människor sedan den lanserades 2013. Denna är en av Facebooks toppsäljande spel och sociala casino-appar i Australien.

 

FAKTA

Grundare: Len Ainsworth
Ägare: Aristocrat Leisure Limited
Licenser: Många olika
Certifierad av:
Spel i webbläsare: ja
Spelklient för nedladdning: nej
Mobilcasino: ja
Livecasino: nej

 

Aristocrat ser sig som pionjärer på sitt fält och som obevekliga i sin jakt på förträfflighet. De vill vara ett företag med idéerna som kärna, vilket i praktiken innebär att innovation är inbäddat i alla aspekter av verksamheten. Oavsett om de håller på att tillverka snygga, nya spelkabinett, premium spelinnehåll eller prisbelönta system är det nytänkande och kreativitet som de applicerar för att leverera världens bästa spelupplevelse. Varje dag.

 

Spelmjukvara från Aristocrat

Idag kan en hel del av Aristocrats slots, förutom på casinon över hela världen, även spelas direkt i webbläsaren på de allra flesta datorer samt i mobila enheter. En sak som är bra att veta är att inte alla slots som ursprungligen kommer från Aristocrat bär förtagets märke, då de ofta gett företag som NYX Gaming i uppdrag att utveckla onlineversioner av deras spel. Därför är företaget, trots att det tillhör världens absolut största i sin kategori, inte så känt för nätets spelare. I den här artikeln är det dock nätslots med Aristocrats eget märke som kommer att nämnas.

 

Aristocrats spelmjukvara använder sig av instant-play format och erbjuder simpel, men ändå fängslande grafik och klassiska ljud från de landbaserade casinona. Spelen skiftar mellan olika teman, där till exempel klassiska Vegas-slots blandas med titlar från tv- och kändisvärlden.

 

Aristocrats långa historia

Aristocrat Leisure Limited är en av världens största spelutvecklare. Företaget har sitt huvudkontor i Sydney och det är listat på den australiensiska börsen. De innehar 240 licenser och bedriver verksamhet i 90 olika länder runtom i världen. Med hjälp av över 3000 anställda levererar de sina resultat genom innovation, kreativitet och teknologi. Aristocrats grundades 1953 av Len Ainsworth och ända sedan dess har de drivits av en önskan att skapa världens bästa spelupplevelse, varje dag:

 

 • 1953: Aristocrat föds i Sydney och markerar starten för en stor företagshistoria, vilken över 60 år senare fortfarande berättas.
 • 1960-1969: Aristocrat expanderar till Europa och USA efter en stadig tillväxt med sin starka portfölj av spel och kabinett. Las Vegas är spelindustrins centrum i USA, vilket resulterar i nya innovativa slots i regionen. Exempelvis släpps 1961 ”The Aristocrat Nevada”, vilken blir en enorm succé.
 • 1970-1979: Aristocrats globala tillväxt fortsätter och man tillhör ledarna in i den digitala världen med de första videobaserade slotmaskinerna och den första elektroniska kreditmätaren. Företaget skriver även historia med världens första femhjuliga slotmaskin och 1979 når man internationell framgång med den revolutionerande ”Wild West”.
 • 1980-89: 1980-talet innebär ett decennium av stora förändringar för slotmaskinsindustrin, särskilt i USA och Australien. Aristocrat öppnar sitt kontor i London och lanserar Aristocrat Australia Systems, som utvecklar managementsystem för casinon. Företaget släpper också sin berömda serie av slotmaskiner, kallade Microstar, med teknologi som används än idag.
 • 1982-83: Det virtuella hjulet är en av de mest betydelsefulla innovationerna i slotmaskinens historia. Historiskt hade tre- och femhjuliga maskiner ett begränsat antal möjliga utfall, vilket innebar att utbetalningar till spelare var ganska låga. Lanseringen av elektroniska system betyder att man kan öka antalet gånger särskilda symboler dyker upp. Som resultat ökar intäkterna från slotmaskiner 1983 till att överstiga de förväntade intäkterna för första gången i USA:s historia.
 • 1986-87: En förändring i den amerikanska lagstiftningen 1986 innebär att speltillverkare i USA får hyra ut sina slotmaskiner till casinon, barer och klubbar istället för att sälja dem. 1987 öppnar Aristocrat kontor i Nya Zeeland som svar på en växande efterfrågan i Asien och Stilla Havsområdet.
 • 1990-99: 1990-talet blir en period av omfattande tillväxt för Aristocrat. 1995 släpper de MK Gaming System, vilket hjälper företag att expandera på nya marknader. Två år senare släpper de Hyperlink Gaming System och listas som ett publikt företag på den australiensiska börsen (ASX). Hyperlink har hyllats som den ensamt absolut mest värdefulla intellektuella egendom som kommersialiserats i Australien. Nya kontor öppnar i Sydafrika, Peru och Colombia. För att tillgodose behoven på dessa marknader utvecklar Aristocrat en innovativ maskinutvecklingsdivision kallad Jubilee. Nya spel, såsom Outback Jack, släpps och blir mycket populära.
 • 2000-2005: År 2000 säkrar Aristocrat en licens med vad som, vid denna tidpunkt, är världens största spelmarknad – Las Vegas. De bildar också ett företag med Sammy Corp i Japan och köper Casino Data Systems i Nevada för att expandera sina systemaffärer. Strax efter att deras första spel släppts i Japan köper Aristocrat ut Sammy Corp och äger sin japanska verksamhet fullt ut. 2002 gör Aristocrat sig hemmastadda på sitt nyöppnade kontor i Las Vegas och utvecklar en betydelsefull närvaro i Macau efter sin ankomst i Kina 2005.
 • 2006-09: Följande år blir utmanande för Aristocrat med en global ekonomisk kris som påverkar försäljningssiffror och spelintäkter. 2009 blir Jamie Odell ny vd för företaget och förnyar managementteamet med en ”spela för att vinna”-strategi och som fokuserar på en vändning för företaget.
 • 2012: Den nya strategin markerar starten för en ny era på Aristocrat med förnyat fokus på den amerikanska marknaden och ett mandat att rekrytera industrins talanger till att utveckla världens bästa nät- mobil- och applikationsbaserade slots. Aristocrats Games Development Kit blir också standardplattform för effektiv spelutveckling och att använda spelinnehåll från tredje part.
 • 2013: Aristocrat köper mobil- app- och nätspelsföretaget Product Madness och alliansen etablerar grunden för Aristocrats digitala segment. Product Madness tillhandahåller en plattform som ger liv åt Aristocrats populära landbaserade titlar på nätet. Aristocrat lanserar ”Heart of Vegas” 2013, vilken blir en omedelbar hit i den sociala casinovärlden.
 • 2014: Aristocrat presenterar hundratals nya spel över flera segment än någonsin förr. Buffalo Stampede toppar listan på Goldman Sachs årliga undersökning av slot managers, Walking Dead blir årets casinoprodukt på Global Gaming Awards och 5 Dragon Legends röstas fram till bästa enskilda slot på G2E Asia. Aristocrat köper Video Gaming Technologies samt materiella tillgångar i Paltronics Inc.
 • 2015: Aristocrat forsätter att utveckla innovativt spelinnehåll över sina nya marknadssegment. Heart of Vegas släpps för iPhone och Android, medan världens mest efterlängtade releaser slår ner, inklusive Game of Thrones, Sons of Anarchy och Big Bang Theory. Flera titlar vinner också anseende i Goldman Sachs årliga undersökning av slot managers.

 

Spel från Aristocrat

Nedan slots är utvecklade av Aristocrat och finns tillgängliga för att spelas på nätet och/eller i mobila enheter:

 

 • The Walking Dead
 • The Big bang Theory
 • Weird, Wicked & Wild
 • Buffalo
 • Sons of Anarchy
 • Britney Spears
 • Goblin’s Gold
 • Game of Thrones
 • Player’s Choice Gold Jackpots
 • Lightning Link
 • Can Can de Paris
 • Batman Classic TV Series
 • Sky Rider 2
 • African Big 5
 • Cashman
 • Queen of the Nile
 • 5 Dragons Gold
 • More Chilli
 • Good Fortune
 • Heart of Vegas
 • Super Big Hit Jaguar
 • More Hearts
 • Dragon Emperor
 • Big Ben
 • Wild Panda
 • Zorro
 • Werewolf Wild
 • Miss Kitty
 • Fire & Light
 • Where’s The Gold

 

Var kan du spela Aristocrat spel?

Om du vill testa lyckan på någon av Aristocrats slots erbjuder följande casinon spel från dem:

 

 • Bet365 Casino
 • Mr Green
 • Leo Vegas
 • Slots Magic